Markedskrav for havre

Da energiværdien i havre er afhængig af størrelsen på kernen, er kvalitetshavre kendetegnet ved store kerner. Kernens midte skal være lys og gennemsigtig. En god kvalitet kan sikres ved at vælge en sort med højt udbytte og høj kvalitet og ved at sørge for tilpas gødningsmængder, samt de nødvendige forbehold for plantebeskyttelse. Markens beskaffenhed og vejret har også en effekt på kvaliteten af det færdige produkt.

Afskallet havre skal være helt modent når det høstes, tærskes og tørres, samt være fri for mug og toxiner og være sundt i form af farve og smag. Kvalitetskravene for foderhavre inkluderer tilpas fugtighed, tilpas vægt pr. Hektoliter og renhed. Havre skal opfylde EUs maksimumkrav for mug toksiner. Havre må ikke indeholde rester fra sprøjtegifte.

For mere omkring markedskrav for havre, kontakt din lokale grovvare.