Agronomiske principper i havre

Det fundamentale mål med produktionen af afgrøder er at konvertere fotosyntetisk aktiv stråling til tørstof, der senere kan blive udnyttet som foder, mel eller som råmateriale i energiproduktion.

Agronomiske principper i havre:

  1.  Skab en velstruktureret jord/grobund for at opnå optimal tilgængelighed af næringsstoffer.
  2. Det rette reaktionstal, som har en direkte effekt på tilgængeligheden af næringsstoffer .
  3. Brug af mikro- og makronæringsstoffer (især kvælstof, kalium, fosfat, mangan, zink og kobber) for at fremme tidlig og hurtig vækst samt udvikling.
  4. Sørg for at have en næringsplan så alle afgrødernes behov, som jorden ikke kan stille, kan opfyldes. Vær især opmærksom på timingen i brugen af gødning i perioden ved udviklingen af bladmasse.
  5. Hold øje med afgrøden gennem dens udvikling for at kunne håndtere eventuelle mangler, som kan have en effekt det endelige udbytte.
  6. Vær opmærksom på den ønskede kornkvalitet fra køberen og opsæt dit gødskningsprogram herefter.
  7. Brug Yaras støtteværktøjer til at skabe den perfekte gødningsplan for dine afgrøder og maksimer dit udbytte.