Lugt af rådne æg

Rotten Egg Smell

Hvad er H₂S-gas eller kloakgas?

Hvis du mærker en lugt af rådne æg i nabolaget eller omkring dit eget hjem, forekommer der sandsynligvis svovlbrinte (H₂S) i nærheden. H₂S kommer fra rensningsanlæg, kloaksystemer og anlæg til behandling af spildevand. Gassen kendes også som kloakgas og er ekstremt giftig for mennesker.

Hvis dine aktiviteter medfører klager over dårlig lugt, er du velkommen til at kontakte vores eksperter!

Tilstedeværelsen af svovlbrinte i en kloak opdages ofte som følge af klager fra lokale beboere, der er ramt af lugtgener. YaraNutriox tilbyder en række produkter og serviceydelser, som hjælper dig med at bearbejde problemet med lugten af rådne æg på den bedst mulige måde og dermed reducere lugtproblemer i lokalsamfundet. 

Yaras team af eksperter tilbyder teknisk support, herunder lokale opmålinger og svovlbrinte-overvågning, hvilket sætter dem i stand til at anbefale et behandlingsprogram, der er skræddersyet til din situation. Du vil kun skulle dosere i nødvendige mængder, på rette sted og til rette tid. Vi tilbyder også online-telemetri, så du kan fjernstyre doseringen fra dit skrivebord, og specifikt opbevaringsudstyr til produktet.

Kalliroi Rosi Olsson
Kalliroi Rosi Olsson
Sales Specialist Odor & H2S

HS: Hvor kommer det fra?

Svovlbrinte dannes ved en biologisk reaktion i selve kloaksystemet eller renseanlægget. H₂S dannes af den anaerobe (uden ilt) gæring af organisk materiale, der findes i spildevand. Indvendigt i selve røret vil mikroorganismer, hvis der er mangel på ilt, ernære sig og danne svovlbrinte, der lugter som rådne æg. Dette betegnes som forrådnelse og er årsagen til dannelse af H₂S og de lugtgener, der er knyttet til gassen.

Yara har udviklet YaraNutriox, som er en effektiv forebyggende løsning baseret på nitratsalte. Vi arbejder sammen med mange rensningsanlæg og industrilokaliteter i Europa og resten af verden, som har elimineret kilden til lugtgener. Få mere at vide om YaraNutriox-processen.

H₂S -gas er lumsk

Svovlbrinte  er en farveløs og ganske lumsk gas, der dannes under bestemte betingelser – kaldet anaerobe betingelser eller forrådnelse – i kloakrør og kloaknetværk, hvor der ikke er ilt til stede.

H₂S har negative indvirkninger på helbredet. Det virker stærkt irriterende på øjnene og slimhinderne i luftvejene. Over en bestemt koncentration bedøver svovlbrinte lugtenerven, hvilket får lugten til at "forsvinde". Derefter er det ikke længere muligt at opdage H₂S. Det betyder, at H₂S kan slå til, hvor vi mindst venter det. For en voksen ved godt helbred er virkningen dødbringende over 300 ppm (parts per million). Under bestemte betingelser i lukkede rum kan svovlbrinte dræbe øjeblikkeligt.

 

En gas med mange farlige egenskaber:

 En giftig gas En eksplosionsfarliggas Uforudsigelig
Svovlbrinte er et meget bredspektret giftstof. Det angriber og lammer nervesystemet og blokerer for den såkaldte aerobe respiration. I høje koncentrationer er en enkelt indånding dræbende.

H₂S er ekstremt letantændeligt. Gassen danner eksplosive blandinger med luft. Kontakt med oxiderende produkter kan medføre brand og eksplosion.

Svovlbrintegas er lumsk. Da den er tungere end luft, kan den samle sig på lave steder i bygninger som for eksempel pumpestationer og forarbejdningsanlæg. Den danner lommer i stillestående spildevand og frigiver dødbringende mængder gas, når spildevandet bevæges som følge af strømning i rørene. Gassen lammer lugtenerven og sætter dermed kroppens naturlige forsvarsmekanismer imod den ud af spil.

 

Nedbrudt beton: Er H₂S årsagen?

corrosion

En af egenskaberne ved svovlbrinte er, at det forårsager nedbrydning af strukturer i kloakledninger og rensningsanlæg. I de varme og fugtige atmosfærer i et kloaknetværk oxideres H₂S til svovlsyre. Denne svovlsyre er ætsende og angriber anlæg til behandling af spildevand og kloakvand. Den angriber beton, kobber, jern og sølv, der findes i behandlingstanke, bygninger og elektrisk udstyr. Hvis der ikke gribes ind med forebyggelse, kan rør, der udsættes for denne ætsende virkning, med tiden bryde sammen. Ætsningen rammer i særdeleshed de dele af strukturerne i kloakker eller rensningsanlæg, der står under vand. 

Nedbrydningshastigheden afhænger af mængden af dannet H₂S og graden af forebyggende behandling. Forebyggelse af H₂S-lugtproblemer med YaraNutriox bekæmper imidlertid også nedbrydning og forhindrer, at rørene bryder sammen. 

Kæmp effektivt imod  H₂S

Det er muligt at forebygge dannelsen af den dårlige lugt af rådne æg i et rensningsanlæg eller kloaksystem. Yara har udviklet YaraNutriox, en proces, der forhindrer forrådnelse forårsaget af manglen på ilt i kloakrør og i rensningsanlæg. YaraNutriox er en blanding af nitrater, som er udviklet specielt af Yara, og som har dokumenteret virkning i kampen mod svovlbrinte på flere hundrede lokaliteter i hele verden. Mange steder i verden, herunder f.eks. York, Paris, Köln og Montreal, benytter sig af fordelene ved YaraNutriox-behandlingen imod H₂S.