H₂S i et rensningsanlæg

Hvis du får lugtklager fra lokalsamfundet som følge af H₂S-udslip, skal du implementere en løsning til fjernelse af H₂S, men også til forebyggelse af, at den overhovedet opstår igen – uanset om problemet ligger i dit spildevand eller i kloaksystemerne. 

Yaras YaraNutriox udgør en forebyggende løsning imod H₂S og de lugtgener, der følger med gassen. Denne komplette løsning omfatter følgende serviceydelser:

  • On-site diagnose til identifikation af kilden til svovlbrinte
  • Forebyggende behandling
  • Dosisovervågning

Dynamisk dosering af YaraNutriox gør det muligt at eliminere lugten på lokaliteter med H₂S-problemer og samtidig forhindre, at medarbejdere på rensningsanlæg udsættes for denne giftige gas. Specialudviklet doseringsudstyr reagerer på de specifikke gennemstrømninger og andre af netværkets egenskaber for på den måde at opnå optimale indsatsmængder.

I modsætning til visse andre behandlingsmetoder har kontrolleret dosering af YaraNutriox ingen negativ indvirkning på spildevandsbehandlingsprocessen, og derudover kan YaraNutriox også modvirke svovlbrintens ætsende virkning.

Yara har udviklet YaraNutriox, en proces, der forhindrer forrådnelse (septisk tilstand) forårsaget af manglen på ilt i rørene i kloakken og rensningsanlægget. YaraNutriox er en blanding af nitrater, der er udviklet specielt af Yara, og som har dokumenteret virkning fra flere hundrede kloaksystemer, hvor det har bekæmpet den ætsende virkning af svovlbrinte. Mange steder i verden, herunder f.eks. York, Paris, Köln og Montreal, benytter YaraNutriox imod H₂S.

YaraNutriox-reference: Over 600 lokaliteter i Storbritannien og Irland, flere end 2.000 på det europæiske kontinent og i resten af verden.

Kundeservice - Danmark
Kundeservice - Danmark
Industrial solutions

Bekæmp nedbrydning

En af svovlbrintes egenskaber er, at det forårsager nedbrydning af strukturer i kloakledninger og rensningsanlæg. Det angriber beton, kobber, jern og sølv. I den varme og fugtige atmosfære i kloakken oxideres svovlbrinte til svovlsyre af Thiobacillus-bakterier (Gram-negative) på rørets sider. Denne svovlsyre er ætsende og angriber infrastrukturen til behandling af spildevandet og kloakvandet. Ætsningen rammer i særdeleshed de dele af strukturerne i kloakker eller rensningsanlæg, der står under vand.

Den H₂S, der er en følge af denne tilstand, vil gradvist nedbryde røret, indtil det før eller siden bryder sammen. Nedbrydningshastigheden afhænger af omfanget af forrådnelse og virksomheden af eventuelle behandlinger imod H₂S i netværket. Forebyggelse af H₂S med YaraNutriox bekæmper imidlertid også nedbrydning og forhindrer, at rørene bryder sammen.

Kæmp effektivt imod nedbrydning og H₂S

De nedbrydende virkninger af H₂S kan begrænses ved indgreb i rensningsanlægget eller kloaksystemet.

Forebyggende behandling helt efter dine behov

Efter at have udført diagnose på stedet, vil Yara anbefale en behandling, der er tilpasset til den pågældende situation. Doser kun som nødvendigt. Vores team af eksperter tilbyder serviceydelser som f.eks. problemevalueringer på stedet, undersøgelser, vejledning i doseringsstrategi, web-baseret telemetri (til fjernstyring af doseringen på lokaliteten fra dit skrivebord) og skræddersyet udstyr til opbevaring og dosering af YaraNutriox.

Beskyt dine medarbejdere imod farerne ved H₂S 

Operatører og andre medarbejdere ved rensningsanlæg risikerer i deres daglige arbejde at blive udsat for de sundhedsskadelige virkninger af svovlbrinte. H₂S er siden 2010 blevet betragtet som en giftig gas i EU og er underlagt lovgivning vedr. eksponeringsgrænser. Det er i henhold til lovgivningen lederens ansvar at beskytte disse medarbejdere.

 En giftig gas En eksposionsfarlig gas Uforudsigelig
Svovlbrinte er et meget bredspektret giftstof. Det angriber og lammer nervesystemet og blokerer for den såkaldte aerobe respiration. I høje koncentrationer er en enkelt indånding dræbende. H₂S er ekstremt letantændeligt. Gassen danner eksplosive blandinger med luft. Kontakt med oxiderende produkter kan medføre brand og eksplosion  Svovlbrintegas er lumsk. Den er tungere end luft og ophober sig i bunden af hulrum. Den danner lommer i stillestående spildevand og kan frigive dødbringende mængder gas, hvis spildevandet bevæges eller pumpes igennem rørledninger. Gassen lammer lugtenerven og underminerer dermed kroppens naturlige forsvarsmekanismer imod den.

Risici ved H₂S

Ud over den dårlige lugt virker H₂S i større mængder irriterende for øjnene, og i meget høje koncentrationer i lukkede rum er den særdeles giftig. Vandforsyningsselskabers medarbejdere, der arbejder i indelukkede omgivelser, er særligt udsatte for denne alvorlige risiko. Det er lederens ansvar at beskytte kloakarbejdere imod de risici, der er forbundet med H₂S.

De forskellige H₂S-risikoniveauer

YaraNutriox benyttes i flere hundrede lokalsamfund

YaraNutriox er en næringsstofopløsning, som er baseret på forskellige nitratsalte – den fungerer som en biologisk reaktor. YaraNutriox sikrer den bakterielle balance i kloakken og rørledningerne og forhindrer dermed dannelsen af H₂S. Denne proces er udviklet specielt af Yara i kraft af vores viden om nitrater og aktive næringsstoffer. Dette er en helt naturlig proces, som virker på kilden til problemet og forhindrer dannelsen af svovlbrinte og de lugtgener, der er en følge af den.

Vi anbefaler at indsprøjte YaraNutriox:

  • Automatisk
  • Hvor og når det er nødvendigt
  • I de rette mængder

YaraNutriox giver lokaliteten, der er berørt af H₂S-lugtgener, mulighed for kun at behandle i nødvendigt omfang. Produktet fjerner ikke bare lugtklagerne fra lokalsamfundet, men også risikoen for, at medarbejdere bliver udsat for denne ekstremt giftige gas.

Dynamisk dosering af YaraNutriox gør det muligt at eliminere lugten på lokaliteter med H₂S-problemer og samtidig forhindre, at medarbejdere på rensningsanlæg udsættes for denne giftige gas. Specialudviklet doseringsudstyr reagerer på de specifikke gennemstrømninger og andre af netværkets egenskaber for på den måde at opnå optimale indsatsmængder.

Udforsk vores fulde sortiment i detaljer