Forebyg, at H₂S kommer igen med vores YaraNutriox™-servicepakke

Hvis du har problemer med udslip af H₂S og det medfører klager over lugtgener fra lokalsamfundet, er det nødvendigt at implementere en løsning til fjernelse af H₂S og at forhindre, at gassen kommer igen.

En komplet serviceydelse, der leverer garanterede resultater og optimerede omkostninger i kampen mod H2

YaraNutriox servicepakken giver dig alt, hvad du behøver for at styre indsprøjtningen af produktet og sikre behandlingens effektivitet imod svovlbrinte i realtid. Du kan fjernstyre doseringen og nøjes med at forbruge den mængde YaraNutriox, der virkelig er nødvendig.

Løsningen er gennemprøvet:

Med flere end 2.000 doseringslokaliteter i hele verden præsenterer Yara YaraNutriox – en komplet proces, som vi har udviklet til dig og skræddersyet efter dine specifikke behov.

 

Trin 1: Analyse

Long nose and Odalog in use

Vi gennemfører omfattende diagnostiske evalueringer for at identificere kilderne til H2S-frigivelse fra din kloak eller dit forarbejdningsanlæg (renseanlæg). Risikoen for toksicitet, ætsning og ildelugtende dampe evalueres efterfølgende. Når der er sat tal på H2S-emissionerne, anbefaler vores eksperter den bedste løsning til din kloak eller dit renseanlæg, så problemet med svovlbrinte forhindres.

 

Trial

 

Trin 2: Prøvefase

Hver enkelt lokalitet har egne egenskaber, så det kan være nødvendigt med en prøvefase for at give os mulighed for at fastslå den bedst egnede doseringsstrategi til at imødekomme dine behov.

 

 

wastewater treatment plant

Trin 3: Valg af det bedste udstyr

Til sidst anbefaler vores YaraNutriox-teknikere en egnet behandlingspakke, som omfatter:

  • Doseringsstyreenheden
  • Lagertanken til produktet
  • Rørføring og indsprøjtningsudstyr

Disse enheder kan integreres i eksisterende online-administrationssystemer til lagerstyring, og vi kan derudover tilbyde vores Yara Telemetry-løsning.

Kalliroi Rosi Olsson
Kalliroi Rosi Olsson
Sales Specialist Odor & H2S