Forebyg H₂S og lugtgener med vores YaraNutriox™-løsning

Forebyg lugtgener med virksom dosering

YaraNutriox er en metode til forebyggelse af H₂S  og lugtgener. Denne behandling fås i sammenhæng med en komplet serviceydelse, som omfatter:

  • Lokal diagnose på stedet til identifikation af kilden til svovlbrintelugt problemet.
  • Forebyggende behandling
  • Dosisovervågning

Den dynamiske YaraNutriox-doseringsmodel betyder, at du kun forbruger den mængde af produktet, som er nødvendig for at fjerne lugten og risikoen for, at en medarbejder udsættes for giftig gas fra dit specifikke kloaknetværk.

I modsætning til visse andre opløsninger og produkter er YaraNutriox ikke farligt at bruge, og det har yderligere den fordel, at det afhjælper svovlbrintens ætsende virkning.

Med HS er det bedre at forebygge end helbrede

H₂S kan kontrolleres på mange forskellige måder: 

Helbredende behandling af H₂S  Forebyggende behandling af H₂S 
  • Ferriklorid eller jernsulfat fjerner H₂S  når det først er dannet i kloakken eller renseanlægget.
  • Disse produkter er klassificeret som farlige og har ætsende virkninger
  • Deres resultater er tidsbegrænsede: De behandler kun allerede dannet svovlbrinte og reagerer med sulfidet og danner bundfald eller "slam".
  • YaraNutriox, en opløsning udviklet af Yara baseret på nitratsalte
  • Det er en biologisk og uskadelig behandling
  • Behandlingen virker kontinuerligt: Den forhindrer dannelsen af H₂S ved at behandle årsagen til problemet

Yara udviklede og patenterede YaraNutriox i 1990'erne som en langsigtet behandling af svovlbrinte. Det er siden blevet brugt i hundredvis af kommuner i Europa og resten af verden. YaraNutriox er en opløsning af nitrat, som har en forebyggende og vedholdende virkning. Den forhindrer dannelsen af svovlbrinte på naturlig vis og modvirker direkte forrådnelsen i kloaknetværket i renseanlæg og industrielle spildevandsanlæg.

Kalliroi Rosi Olsson
Kalliroi Rosi Olsson
Sales Specialist Odor & H2S

Kontakt os

Kontakt os
Kontakt os
Kalliroi Rosi Olsson
Kalliroi Rosi Olsson
Sales Specialist Odor & H2S