YaraAmplix OPTITRAC

YaraAmplix OPTITRAC

YaraAmplix Optitrac™ (tidligere YaraVita Biortrac) er en flydende biostimulant til bladgødskning baseret på ekstrakter fra algen ascophyllum nodosum. Den er udviklet til at gøre planten mere robust i stress-situationer (fx ved kulde og tørke) og hjælpe planten i perioder med høj metabolisk aktivitet så blomstring og frugtsætning stimuleres og udbytte og kvalitet optimeres.

Den flydende formulering gør det nemt at måle, hælde og blande produktet i tanken. Produktet er blandbart med en lang række andre landbrugsindustrielle produkter. Få mere information herom på Tankmix.com
YaraAmplix Optitrac™ forhandles på vores webshop.

* Alle afgrøder (Udendørs)

Frilandsgrøntsager: 1-3 liter/ha. Tilført umiddelbart før udplantning og under perioder med stress og høj væksthastighed.Behandlinger kan gentages med 10-14 dagers intervaller. Vandmængde: 200 l/ha.

Æbler

Frugttræer: 3 liter/ha tilført før blomstring, ved blomstring, og lige efter afblomstring. Vandmængde: minimum 200 l/ha.

Korn

Korn: 2-3 liter/ha tilført fra 2 bladstadiet og senere (BBCH 12 til 39). Gentag behandlingerne indenfor disse vækststadier med 10-14 dages intervaller, alt efter behov. Vandmængde. 200 l/ha.

Afgrøder der gødevandes

Gødevanding friland: 5- 10 liter/ha tilført via drypvandingssystem med normale blandingsforhold. Tilføres alene. Anvends og tilføres umiddelbart efter blanding. Spul systemet grundig umiddelbart efter behandling med vand for at undgå organisk vækst i systemet. Undgå brug i lukket system.

Oilseed Rape (Winter)

Raps: 2-3 liter/ha ved 4 til 9 bladstadiet, og igen ved begyndende strækning frem til begyndende blomstring. Vandmængde 200 l/ha.

Protected Crops

Formering/potteplanter:Behandling med 200 ml/100 l vand som en bladgjødsling. Planterne behandles 2-3 dager før udplanting, for at hjælpe planterne over udplantingsstress, og aktivere rodvæksten

Jordbær

Jordbær: Friland: 3 liter/ha ved grøn knop, ved blomstring og gentaget 10-14 dager senere. Vandmængde: 200 l/ha.

* Alle afgrøder (Udendørs)

Frilandsgrøntsager: 1-3 liter/ha. Tilført umiddelbart før udplantning og under perioder med stress og høj væksthastighed.Behandlinger kan gentages med 10-14 dagers intervaller. Vandmængde: 200 l/ha.

Æbler

Frugttræer: 3 liter/ha tilført før blomstring, ved blomstring, og lige efter afblomstring. Vandmængde: minimum 200 l/ha.

Korn

Korn: 2-3 liter/ha tilført fra 2 bladstadiet og senere (BBCH 12 til 39). Gentag behandlingerne indenfor disse vækststadier med 10-14 dages intervaller, alt efter behov. Vandmængde. 200 l/ha.

Afgrøder der gødevandes

Gødevanding friland: 5- 10 liter/ha tilført via drypvandingssystem med normale blandingsforhold. Tilføres alene. Anvends og tilføres umiddelbart efter blanding. Spul systemet grundig umiddelbart efter behandling med vand for at undgå organisk vækst i systemet. Undgå brug i lukket system.

Oilseed Rape (Winter)

Raps: 2-3 liter/ha ved 4 til 9 bladstadiet, og igen ved begyndende strækning frem til begyndende blomstring. Vandmængde 200 l/ha.

Protected Crops

Formering/potteplanter:Behandling med 200 ml/100 l vand som en bladgjødsling. Planterne behandles 2-3 dager før udplanting, for at hjælpe planterne over udplantingsstress, og aktivere rodvæksten

Jordbær

Jordbær: Friland: 3 liter/ha ved grøn knop, ved blomstring og gentaget 10-14 dager senere. Vandmængde: 200 l/ha.