Artikler
december 08, 2023

Biostimulanten YaraAmplix OPTITRAC kan hjælpe dig gennem forårstørken

Af: Jens Bach Andersen, Yara

Biostimulanter kan hjælpe afgrøderne gennem en tørkeperiode fra buskning til afsluttet blomstring fx tørken, som vi oplevede i maj og juni 2023.


Biostimulanten YaraAmplix Optitrac har nu været på det danske marked i to år, og vi begynder at kunne se nogle mønstre i, hvornår anvendelse er særlig relevant og rentabel. Den lidt udefinerbare beskrivelse ”afhjælpning af abiotisk stress” har vi gennem forsøg og demoer konkretiseret, og det giver mulighed for en mere klar anbefaling:

YaraAmplix Optitrac anvendes med 2 l/ha efter syv til ti dages tørvejr og udsigt til fortsat tørvejr. Anbefalingen gælder i alle afgrøder fra buskningsstadiet og frem til afsluttet blomstring. 

Produktet er målrettet tørke i april-juni i de fleste afgrøder. For afgrøder med lang vækstsæson, som stivelseskartofler, roer og majs, er behandling dog aktuel ved tørke til og med august.

 

YaraAmplix Optitrac - hvad er det?

Grundtanken bag biostimulanten YaraAmplix Optitrac er at øge afgrødernes tolerance over for stresspåvirkninger som kulde og tørke. Det sker ved at udnytte den naturlige robusthed, som råmaterialet har og overføre den til kulturplanten.

Eksempelvis er den kemiske sammensætning af algeekstrakterne et udtryk for det klima, som algerne har levet i. De er robuste overfor saltstress, skiftende lysindstråling og for skiftende udtørring og oversvømmelse.

De ekstreme livsvilkår resulterer i en kemisk sammensætning, der er ganske forskellig fra kulturplanternes. Ved ekstraktion af algen får man formuleret en del af stofferne, og dermed egenskaberne, ind i et produkt, der kan udnyttes af kulturplanter.

Herved kan robHJ & Co ApSustheden overføres, og kulturplanterne får forbedret nogle egenskaber, der før var udbyttebegrænsede.

YaraAmplix Optitrac er et produkt baseret på ekstrakter fra algen ascophyllum nodosum samt mikronæringsstofferne zink og bor.

 

Forsøg og demoer under tørre forhold

Vi har efterhånden opbygget en stor forsøgsmæssig erfaring med YaraAmplix Optitrac, og det har, som nævnt i indledningen, givet mulighed for en mere præcis brugsanbefaling. Her gennemgås fire af de forsøg og demoer, der giver baggrund for anbefalingen.

 

Landsforsøg i vinterbyg Danmark 2022

I foråret 2022 blev der registreret mindre end 2 mm nedbør på landsplan i perioden 9. april til 10. maj. En så tidlig forårstørke har ingen betydning i vårsæd, men i vintersæd kan den medføre store konsekvenser.

YaraAmplix Optitracs forbyggende effekt blev efterprøvet i tre landsforsøg i vinterbyg, hvor en behandling med 3x2 l YaraAmplix Optitrac pr. ha resulterede i et gennemsnitligt merudbytte på 3,4 hkg/ha. Resultaterne ses i figur 1.

I samme forsøg blev der løbende vurderet manganmangel med PEU-måling. De tørre forhold i april-maj var ideelle til at udløse manganmangel, og der blev målt kraftig mangel i de ubehandlede parceller. Det viste sig, at selvom YaraAmplix Optitrac ikke indeholder mangan, så kunne det effektivt forebygge manganmangel, da afgrøden blev bedre til at afsøge jorden for mangan. 

FIGUR 1: Behandling med 3x2 l/ha YaraAmplix Optitrac gav merudbytte på 3,4 hkg/ha som gennemsnit af 3 landsforsøg. Kilde: Landsforsøgene 2022, uddrag.

 

Demo i stivelseskartofler Danmark 2022

I 2022 gennemførte vi også en række demoer i stivelseskartofler. En af disse foregik på uvandet sandjord hos Hans Jørgensen i Videbæk. Selvom sommeren som helhed gav regn nok, var det koncentreret i nogle store enkelte hændelser, og der var tre lange perioder stort set uden regn på forsøgsstedet, nemlig 10. til 26. juni, 7. til 24. juli og 5. til 20. august.

På sandjord er sådanne perioder rigeligt til at udløse kritisk vandmangel i stivelseskartofler.

Der blev lavet fire gentagelser hen over marken med henholdsvis behandlet og ubehandlet, hvor den behandlede del fik 3x2 l YaraAmplix Optitrac.

Behandlingerne blev udført så det nogenlunde passede med de tørre perioder. Resultaterne ses i figur 2. Der blev høstet 700 kg stivelse mere i de behandlede områder, hvilket svarer til et merudbytte på ca. 2.500 kr./ha.

”I 2022 var vi værter for en demo, hvor der var 5-6 % merudbytte for behandling med YaraAmplix Optitrac. Det har givet blod på tanden, og derfor har vi købt ind til et større areal i 2023. Vi har altid interesseret os meget for mikronæring og biostimulanter og synes, at YaraAmplix Optitrac er et nyt spændende produkt, der er rigtigt nemt at arbejde med.” 

Sådan sagde Hans Jørgensen og hans driftsleder Joakim Schmidt Knudsen, da demoen var gjort op.

Selvom YaraAmplix Optitrac ikke indeholder mangan, så kan det effektivt forebygge manganmangel, da afgrøden er bedre til at afsøge jorden for mangan.


HJ & Co ApS

Hans Jørgensen har været selvstændig landmand siden 1989 og driver virksomheden HJ & Co ApS med Joakim Schmidt Knudsen som driftsleder.

Bedriften har 900 ha planteavl, heraf ca. 300 ha med kartofler til pulver og stivelse. 

Hans Jørgensen (th.) og hans driftsleder Joakim Schmidt (tv.) dyrker 900 ha planteavl, heraf 300 ha med kartofler. 

 

Demo i vårbyg Danmark 2023

I 2023 havde vi en alvorlig forårstørke, som især gik ud over vårsæd. Fra 24. maj til 16. juni regnede det ikke i Danmark. I den periode gennemførte vi demoer i vårbyg, som efterfølgende er forsøgt gjort op med høstudbytter. Imidlertid gav gengroninger en meget uens modning og store variationer i markerne, og desuden ødelagde stormen i starten af august en del af demoerne.

I en af demoerne blev der 9. juni givet 2 l YaraAmplix Optitrac pr. ha i hvert andet spor. Selvom der ikke var visuel forskel, udløste behandlingen et merudbytte på 2,1 hkg/ha. 

Forårstørken i 2023 var så kraftig, at der nok burde have været behandlet to gange i vårsæden, og 9. juni var til den sene side med en forebyggende behandling. Det kan derfor tænkes, at der kunne have været opnået større merudbytter med en anden strategi.

FIGUR 2: Behandling med 3x2 l YaraAmplix Optitrac gav 700 kg stivelse/ha i merudbytte på uvandet sandjord.

 

Yara forsøg i hvede Tyskland 2019 

I 2019 gennemførte Yara forsøg med simuleret tørke i hvede på forsøgsstationen i Hanninghof. Her blev afgrøden overdækket med telt, når det regnede, i en periode på 40 dage i april og maj. På den måde fremkaldte man en tidlig og kraftig forårstørke.

I løbet af den kunstige tørkeperiode behandlede man tre gange med 1 l YaraAmplix Optitrac pr. ha. Det resulterede i et merudbytte på 5,3 hkg/ha og understreger dermed de danske erfaringer med YaraAmplix Optitracs effekt under tørre forhold. Resultaterne ses i figur 3.

FIGUR 3: YaraAmplix Optitrac gav 5,3 hkg/ha i merudbytte under simuleret tørke i hvede i tysk forsøg. Kilde: Yara.

 

Forårstørke optræder tre ud af fire år

Et kig i DMIs arkiv viser, at perioder på 15 dage eller mere uden regn i perioden april til juni optræder i ca. tre ud af fire år. Tager man sommermånederne juli og august med, sker det næsten hvert år. 

Selv i 2021, som de fleste husker som et vådt vækstår, blev der registreret mindre end 1 mm på landsplan i tre lange perioder, nemlig 12. til 29. april, 4. til 19. juni og 11. til 24. juli. 

Om en tør periode skal udløse behandling vil altid bero på en konkret afvejning. Jordtype, afgrøde og tid på året afgør, om 15 dage uden regn er alvorligt eller nærmest uden konsekvens for afgrøden. Man kan også spørge sig selv: ”Ville jeg vande afgrøden nu, hvis jeg kunne?”. Hvis svaret er ja, vil en behandling med YaraAmplix Optitrac være relevant at bruge.