Forbedring af energiindholdet i fodermajs

Kvælstoftilførslen skal være høj nok til at maksimere plantens vækst og samtidig sikre en god proteinoptagelse i både foder- og fødevare-afgrøder. Overdreven anvendelse af kvælstof kan dog medføre voldsom bladvækst og betyde en større del blade og stængler i forhold til majskolber. Som et resultat heraf kan majsens stivelsesindhold være mindre og udbyttet være reduceret.

Fosfor

Optagelse af fosfor fra jorden fortsætter efter at majskernene begynder at udvikle sig og ved majsens fulde udvikling vil 70% af plantens fosfor sidde i kernerne. Her har det en direkte effekt på kernernes proteinindhold. Ved de senere vækststadier, øger fosfor kernernes udvikling og fremskynder plantemodningen.

Kalium

Kalium øger råproteinindholdet i fodermajs.

Zink

Zink er en essentiel komponent i ensymer, som er involverede i plantens forbrænding af kulhydrater og proteinproduktion. Derfor vil en dårlig zinkforsyning reducere væksten og stivelsesindholdet i majsplanten.

Bor

Der er tegn på at bor øger stivelsesindholdet i fodermajs og dermed hjælper til en forbedring af energiindholdet.