Forbedring af majsplantens modstandsdygtighed

Anvendelsen af kvælstof skal være afbalanceret for at sikre en god plantevækst uden at øge risikoen for lejesæd og udsættelse af majsplantens modning. Planten udvikler tilfældige rødder, som hjælper til at forbedre plantens fastholdelsesevne og modstandskraft mod lejesæd.

Overdreven brug af kvælstof eller sen anvendelse kan medføre øget chance for lejesæd og dette bør tages med i overvejelserne, når et gødskningsprogram planlægges. Bedste praksis er at justere kvælstofanvendelsen ud fra lokale N-målinger og i forhold til lokale dyrkningsmetoder, som tager højde for tilgængeligt kvælstof fra tidligere afgrøder eller husdyrgødning.

Kalium

 

Kalium hjælper til at minimere frostskader. Kalium styrker fibrene i planten, og sikrer stærke stængler, hvilket giver en kraftigere plante og hjælper til at reducere risikoen for lejesæd. Kaliummangel påvirker modtageligheden over for fusarium, som fører til lavere afgrøder, som selvom deres lavere højde er mere modtagelige over for lejesæd.