Artikler
april 22, 2021

Viden til denne og næste generation

Af: Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør, Yara Danmark

Yara har leveret gødning til dansk landbrug siden virksomhedens spæde start i begyndelsen af forrige århundrede. Gennem årene har vi opbygget en solid viden om, hvordan man med optimal gødskning kan øge udbyttet og kvaliteten af den dyrkede afgrøde til gavn for landmandens bundlinje.


JJL 540x300.jpg

Denne viden giver vi videre til rådgivere og næste generation af landmænd samt i vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner til gavn for dansk landbrug.

Rækken af essentielle plantenæringsstoffer er en del af pensum for en kommende landmand, men der er meget mere, man som landmand skal have viden om, før man kan lægge en optimal gødningsplan for alle ejendommens afgrøder. Her i magasinet gennemgår vi vores YaraBela program, som indeholder N- og NS-gødninger med meget forskellige forhold mellem kvælstof og svovl. Det giver mulighed for at vælge optimalt uanset dyrkningsforholdene.

En betydelig del af det danske kornareal har årligt behov for mangantilskud. Læs om hvordan dette behov nu kan dækkes fra vækststart med YaraMila 21-3-10 PROMANGAN. Vi har besøgt planteavler Poul Anker Nielsen og talt med ham om hans forventninger til denne nye metode til at sikre manganforsyningen i det tidlige forår.

Biostimulanter er en spændende gruppe af produkter, som kan afhjælpe såkaldt abiotisk stress i afgrøden. Vi afprøver nu i denne sæson både YaraVita SEEDLIFT til behandling af udsæden og YaraVita OPTITRAC (tidligere YaraVita BIOTRAC) til udsprøjtning i forskellige afgrøder.

Reduktion af klimabelastningen er en bunden opgave for alle i samfundet og landbruget vil blive en del af løsningen. Hos Yara er vi allerede for et årti siden gået forrest og har udviklet en metode, som næsten halverede klimabelastningen pr. kg N i vores gødningsprodukter.

Vi ønsker desuden at sætte fokus på muligheden for at reducere klimabelastningen pr. produceret afgrødeenhed gennem brug af bl.a. positionsbestemt gødskning med
Yaras Atfarm.

Vi håber, at du finder indholdet af vores magasin Vækstaktuelt informativt og interessant. Skulle du have kommentarer/spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig. 


God læselyst!