Artikler
april 23, 2021

Reducér din bedrifts CO2-aftryk

Af: Martin Seemann, Yara

Dansk landbrugs ambition om at gøre landbruget klimaneutralt i 2050 kræver betydelige omstillinger på mange fronter.


Fremstillingen af mineralsk gødning kræver betydelige mængder energi, men gødningsproducentens valg af energikilde og investeringer i at optimere fremstillingsprocessen har i sidste ende rigtig stor betydning for, hvor stort et CO2-aftryk gødningen fra den enkelte producent afsætter.

Ser man på gødningens livscyklus, illustreret i figur 1, så sker den største udledning umiddelbart i marken med 5,1 CO2-eqv pr. kg N, men det lave bidrag fra gødningen på 3,7 CO2-eqv pr. kg N forudsætter, at den anvendte gødning ikke kommer fra fabrikker udenfor EU - typisk russiske gødningsfabrikker - hvor udledningen er det dobbelte, nemlig 7,1 CO2-eqv pr. kg N.

Rette mængde på rette sted og med rette timing er afgørende for
også at minimere CO2-udledningen.

CO2-aftryk halveret

Yara er gået forrest på netop dette område og har udviklet en katalytisk fjernelse af lattergas i gødningsproduktionen.

Det har bevirket en halvering af udledningen til 3,7 CO2-eqv/kg N i produktionen. Metoden anvendes på alle Yaras fabrikker i Europa, men Yara har som de eneste fået verificeret sin proces ved DNV.

Spar nemt 100.000 ton CO2

Tager man som eksempel gødning importeret fra fabrikker udenfor EU, f.eks. Rusland, hvor katalysatorteknikken ikke er udbredt, og konverterer den til gødning fremstillet under de skrappere normer, som Yara anvender, vil det betyde en reduktion på mere end 100.000 ton CO2 for dansk landbrug. Det svarer til en CO2-reduktion på 15 pct. fra den mineralske gødning til dansk landbrug.

Intelligent brug af kvælstof

I marken kan du yderligere reducere din CO2 -udledning pr. produceret afgrødeenhed ved at anvende din gødning så optimalt og effektivt som muligt. Rette mængde på rette sted og med rette timing er afgørende for også at minimere CO2-udledningen.

Yara stiller en række præcisionsværktøjer til rådighed til at sikre netop dette – bl.a. Atfarm, som FremtidensLandmand-vinderen Hans Sørensen har taget til sig, og som du kan læse nærmere her. Ikke alene gavner en optimal spredning miljøet, men i sidste ende også din bundlinje. Alt i alt en win-win løsning for klimaet og for den professionelle landmand.