Artikler
april 22, 2021

Sparer en tur med sprøjten og sikrer samtidigt en behandling af hele planten

Af: Bøje Østerlund, journalist

For vestjyske Poul Anker Nielsen betyder Yaras nye manganholdige 21-3-10 gødning, at han nu kan udelukke tidlige og begyndende tilfælde af manganmangel i sine kornafgrøder.


Endnu før lærken slår sin trille, fra sin droneposition over planteavler Poul Anker Nielsens 585 ha i Lyne mellem Skjern og Varde i det vestjyske, står der rækker af storsække med gødning i maskinhuset.

Bedriftens Bogballe gødningsspreder hænger på sin plads bagpå traktoren fra 1. februar, klar til at vække afgrøderne ud af vinterdvalen.

”Hvis ikke det hele var frosset til og dækket med sne, ville jeg helt sikkert være ude og give rapsen den første gødskning i disse dage”, lyder det fra den engagerede planteavler, da vi besøger ham et par dage efter kyndelmisse.

Til den kommende sæson vil Poul Anker Nielsen
i stort omfang dække afgrødernes behov for
mineralsk gødning med den nye YaraMila 21-3-10
PROMANGAN.

 

Pløjefri siden 2014

Poul Anker Nielsen er eneste fuldtidsbeskæftigede på sin egen og faderens sammenlagt 585 ha store planteavlsbedrift. Dertil kommer pasningsaftaler på yderligere 70 ha og lidt sprøjtearbejde samt mejetærskning for nogle naboer.

”Jeg har da lidt ekstra medhjælp i høst, og så hjælper min far også til”, indrømmer han. Ejendommen er drevet hundrede procent pløjefrit siden 2014 og i stort omfang efter principperne i reduceret jordbearbejdning siden 2007. Ud over vårbyg, hvede og vinterraps er der et betydeligt areal - i kommende sæson 120 ha – med majs til helsæd, der dyrkes i en majs/gylleaftale med et par kvægfolk i nabolaget.

”Jeg modtager også noget kyllingemøg og slagtesvinegylle, og sammenlagt betyder det, at cirka 50 % af næringsstoftilførslen dækkes i form af husdyrgødning," fortæller Poul.

 

Forebygger manganmangel

Til den kommende sæson vil Poul Anker Nielsen i stort omfang dække afgrødernes behov for mineralsk gødning med den nye YaraMila 21-3-10 PROMANGAN.

”Jeg har, siden fosforloftet begyndte at spøge, fuldgødet med YaraMila 21-3-10 der, hvor der ikke er anvendt husdyrgødning, og det fortsætter jeg jo med. Dog vil jeg i år prøve den nye gødning med mangan, YaraMila 21-3-10 PROMANGAN”.

Den vestjyske planteavler har altid sprøjtet med mangan et par gange på hveden i efteråret og også på vårsæden i foråret et par gange.

”Oftest er det før, jeg kan se egentlig manganmangel i marken, så man kan jo godt sige, det er forebyggende. Men jeg ved, der vil optræde manganmangel, hvis jeg ikke gør noget. Det er nu min forventning, at jeg kan springe den ene mangansprøjtning over ved at bruge den nye gødning, og det er i sig selv rart at slippe for en tur i marken med den store trailersprøjte”, fortæller han.

 

Mangan optages i hele planten

Endnu vigtigere er det, at planten optager mangan via rødderne og ikke blot gennem bladene, som det er tilfældet, hvis det tildeles med sprøjten.

”Hermed optages manganet i hele planten og dermed mere effektivt, end når det alene er den bladmasse, der på sprøjtetidspunktet er vokset frem, der optager mangan. Jeg venter mig faktisk en del af den mere effektive optagelse i planten”, siger Poul Anker Nielsen.

Med sin Väderstad såmaskine har Poul Anker Nielsen gennem mange år praktiseret placering af gødning i forbindelse med såning af vårbyggen, der udgør 275 ha og primært dyrkes til maltbyg.

”Derved håber jeg naturligvis på en hurtig optagelse af mangan i planten, og at jeg bliver helt uafhængig af at skulle tildele mangan på samme tidspunkt som det optimale tidspunkt for ukrudtssprøjtningen”. 

 

Optimalt tidspunkt

Poul Anker Nielsen gør meget ud af at tildele afgrøderne næringsstoffer på et så optimalt tidspunkt som muligt.

”Vinterrapsen sættes i gang, så snart føret er godt nok til, at jeg kan køre derude. Det samme gælder vinterhveden og et mindre areal med vinterrug. Rugen gøder jeg to til tre gange, mens gødskningen af hveden opdeles i tre til fire gange”.

”Også her håber jeg på en effekt af den nye gødning med mangan. Og hvad angår kørespor er det forholdsvis skånsomt at køre tidligt ud med en liftophængt gødningsspreder, når den første portion YaraMila 21-3-10 PROMANGAN skal tildeles”.

”Derved tilføres afgrøden både fosfor og kalium samt mangan ved samme tidlige gødskning, og jeg sikrer dermed en balanceret vækst fra begyndelsen. Den forebyggende tildeling af de øvrige mikronæringsstoffer tør jeg dog ikke undlade. Denne tildeling sker i forbindelse med en af de normale sprøjtninger”.

Poul Anker Nielsen anvender her YaraVita GRAMITREL til kornafgrøderne og YaraVita BRASSITREL PRO til rapsen.

 

Gode spredetabeller

Enhver forenkling, som det vil blive tilfældet med den forebyggende manganbehandling hos Poul Anker Nielsen, hilses velkommen.

”Vi kører nu med 36 meter plejespor overalt og er derfor i mål med både sprøjte og gødningsspreder i denne arbejdsbredde. Lige nu går jeg og tjekker gødningstabellerne fra Bogballe, som jeg forventer snart er klar med de præcise indstillinger til den nye YaraMila 21-3-10 PROMANGAN. Det vil jeg altså godt sige, på Bogballe er de gode til at få testet de forskellige gødninger, så man kan regne præcist med tabellerne”.

”Arbejdsmæssigt er der nok at se til, når det hele gror derude. Jeg kan vande 90 % af arealet, og så skal jeg også nå at flytte mine 12 vandingsmaskiner, når behovet kalder på det. Og så er efterafgrøderne blevet en væsentlig opgave oveni”.

Poul Anker Nielsen sår konsekvent efterafgrøder i alt, der ikke er tilsået med vinterafgrøder.
”Det hyrer jeg hjælp til. Jeg har en mand til at forestå såning af alle efterafgrøderne. Ellers ville det blive lidt af en arbejdsmæssig pukkel at få frøene i jorden”, siger han.