Artikler
april 22, 2021

Yaras gødningskvalitet åbner de studerendes øjne

Det er meget givende for undervisningen at få nogle kompetencer ind på områder, der ikke ligger så naturligt for os forskere og derfor er begrænset til det lærebogsmateriale, der findes. Vi har derfor igennem flere år gjort brug af mange forskellige gæsteundervisere fra firmaer og konsulenthuse. Ud over at tilføje kompetencer, giver gæsteunderviserne de studerende en god mulighed for at spejle sig i virkeligheden og få indblik i nogle af de jobtyper, der venter dem efter uddannelsen,” fortæller Jørgen Eriksen, Århus Universitet.


Jørgen Eriksen er uddannet agronom fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole og har arbejdet som forsker i mere end 25 år. Han startede sin karriere i Statens Planteavlsforsøg og er i dag ansat på Århus Universitet, hvor han bl.a. underviser Agrobiologi-studerende i planteernæring.

”De studerende vil rigtig gerne opleve flere forskellige undervisere og engagerer sig som regel dybt, når der kommer folk udefra. Vi har i flere tilfælde haft forløb med praktik og specialeskrivning i samarbejde med eksterne firmaer, og ikke så sjældent har det ført til ansættelse. Det bekræfter jo i den grad relevansen af et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og de mulige kommende arbejdsgivere,” fortæller Jørgen Eriksen.

Samarbejdet mellem Århus Universitet og Yara har givet nogle gode erfaringer, som Jørgen uddyber således: ”Vi etablerede i sin tid et samarbejde med Yara, fordi vi manglede input til undervisningen omkring præcisionsjordbrug og gødningskvalitet. I Danmark har vi en god gødningsindustri, der er tæt på brugerne, og hos Yara er der nogle agronomiske kompetencer, som vi kunne drage nytte af, så det var naturligt at kontakte Yara med henblik på undervisningen. Vi ved, at et vellykket undervisningsforløb kræver god planlægning og forventningsafstemning.”

Gødningskvalitet

"Det er f.eks. vigtigt for os, at de studerende møder Yara som agronomer med specifik viden og ikke som sælgere af gødning. Det synes vi i høj grad, der bliver lyttet til, og de studerende får et godt fagligt udbytte. Vi har især oplevet, at indføringen i begrebet ”gødningskvalitet” virkelig åbner øjnene hos de studerende.”

”Både i teori og i praksis arbejdes der jo rigtig meget med optimering og beslutningsstøtte, når det gælder mængde og timing af gødning. Men det hjælper jo ikke meget at være dygtig til de ting, hvis gødningens kvalitet og håndteringen af den i virkeligheden er den største usikkerhedsfaktor i hele næringsstofforsyningen af afgrøderne,” uddyber Jørgen Eriksen.
Brugen af eksterne undervisere, som Yaras agronomer, vil helt sikkert også være en del af fremtiden for agrobiologistuderende på Århus Universitet. Om fremtidsperspektiverne siger Jørgen Eriksen: ”Muligheden for at spejle sig i erfarne agronomer og se et eksempel på, hvad uddannelsen kan føre til, er guld værd for de studerende. Desuden bringer de faglige input og de nye ansigter lidt variation og liv ind i undervisningen, så det skal helt sikkert udvikles og bruges fremover også.”

”Vi har endnu ikke besøgt terminalen i Randers med et hold studerende, men det vil være en oplagt videreudvikling af samarbejdet, så de får et endnu bedre indtryk af Yara som arbejdsplads. Desuden vil et terminalbesøg i den grad bidrage til den overordnede forståelse for gødning og gødningskvalitet,” slutter Jørgen Eriksen.