Artikler
april 22, 2021

Samarbejde til gavn for begge parter

Fremtidens landmænd skal have rigtig mange kompetencer, og en god uddannelse er helt afgørende, hvis man skal kunne begå sig som leder eller medarbejder på et landbrug i fremtiden.


Nordjyll Lbs Elevbesøg terminal (red).jpg
Nordjylands Landbrugsskole på besøg på Yaras terminal i Randers

”Vi har igennem flere år samarbejdet med mange af landbrugets leverandører omkring undervisning. Det er en god måde at få den nyeste viden og de nyeste produkter troduceret for eleverne på, og det giver generelt en god dynamik i undervisningen med forskellige gæsteundervisere. Vi betragter brugen af eksterne undervisere som et samarbejde til gavn for begge parter,” fortæller Cecilia Vanggard, Nordjyllands Landbrugsskole, der er uddannet agrarøkonom og har undervist landbrugsskoleelever i planteavl i 9 år.

”Yara får mulighed for at komme i kontakt
med de kommendekunder og forklare
teorien bag deres produkter, og vi får mulighed
for at variereundervisningen og inddrage viden,
vi ellers ikke har adgang til”

 

Researcher virksomheden

”Virksomheder som Yara får mulighed for at komme i kontakt med de kommende kunder og forklare teorien bag deres produkter, og vi får mulighed for at variere undervisningen og inddrage viden, vi ellers ikke har adgang til” fortæller Cecilia.

På Nordjyllands Landbrugsskole griber man det således an: ”Vi forbereder eleverne på gæsteundervisningen ved at give dem til opgave at undersøge det gæstende firma og dets produkter før undervisningen, så de har et indtryk af, hvad der venter. Desuden evaluerer vi altid gæsteundervisningen med eleverne. Det er nemlig ikke altid, at en dygtig og faglig produktkonsulent også er dygtig til at undervise, og vi har efterhånden fundet nogle rigtig gode samarbejdspartnere, der formår at trænge igennem til eleverne med deres budskaber.” 

 

Praktik motiverer

En landbrugsskole er ikke kun en skole. Nordjyllands Landbrugsskole definerer sin rolle således:
”Nordjyllands Landbrugsskole har rødder i den danske højskolebevægelse og er en kostskole (mulighed for kost og logi). Skolen har således en væsentlig opgave i forhold til udvikling af elevernes almene dannelse og udvikling af en stærk og selvstændig personlighed.”
Cecilia Vanggard uddyber værdigrundlaget således: ”Det er helt afgørende, at man formår at møde eleverne der, hvor de er. Der er enorm forskel på at undervise en 16-årig grundforløbselev og en 22-årig produktionsleder," siger Cecilia.

"Det er vi også bevidste om, når vi inddrager eksterne undervisere. På grundforløb tager vi meget ud og besøger virksomheder, så eleverne får et visuelt indtryk med. Her har vi ofte besøgt Yaras terminal i Randers, og selvom eleverne måske ikke altid har fanget alle budskaberne om gødningskvalitet, så bliver synet af gummigederne og de endeløse rækker af storsække med gødning siddende i dem.”

”Eleverne bliver generelt langt mere motiverede og modtagelige for den faglige undervisning, når de har set den praktiske håndtering af gødningen, og motivation er en helt afgørende del af læring. Nogle år senere kan man så vende tilbage til terminalen med de samme elever, der nu er langt mere modtagelige for den faglige del af besøget. Ligeledes kan vi langt lettere inddrage Yara i undervisningen af produktionslederne her på skolen, når de først har set terminalen og derigennem fået et indtryk af virksomheden.”

”Eleverne bliver generelt langt mere motiverede
og modtagelige for den faglige undervisning,
når de har set den praktiske håndtering af gødningen,
og motivation er en helt afgørende del af læring”. 

 

Stor glæde af samarbejdet

Samarbejdet mellem Yara og Nordjyllands Landbrugsskole har efterhånden nogle år på bagen, og Cecilia Vanggaard sammenfatter det således:

”Vi har stor glæde af samarbejdet med Yara, hvad enten det gælder et besøg på terminalen med de helt unge elever, eller det er tung faglig klasseundervisning af de ældre. Der er stor alsidighed og mange muligheder i at inddrage Yara.

Eksempelvis er det jo oplagt at lave aktiviteter med eleverne omkring nulparceller, planteanalyser eller N-tester. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet, og som lærer glædes man hver gang, en situation med gæsteundervisning tænder lys i en elevs øjne. Det sker gang på gang, når vi besøger terminalen i Randers med de unge grundforløbselever,” slutter Cecilia Vanggaard.