Artikler
december 06, 2019

Vækstaktuelt 2. 2019

Af: Jesper Juul Ulnitz

LEDER: Bæredygtighed – mange bække små, gør en stor å. Der er mange aspekter af bæredygtighed, og begrebet bruges på mange måder. Tidligere var det relateret til økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter, men omfatter nu også spørgsmål som klima og dyrevelfærd.


En bæredygtig landbrugsproduktion bør også inddrage vedligeholdelse afJesper Juul Ulnitz jorden, der er fremtidens ressourcegrundlag for en fortsat produktion af gode og sunde fødevarer.

I en bæredygtig produktion hører en effektiv udnyttelse af de tilførte næringsstoffer, således at udbyttet pr. arealenhed kan optimeres med et så lavt input som muligt. En bæredygtig gødningsplan balancerer input og output, således at der tilføres nogenlunde samme mængde næringsstoffer, som der bortføres med afgrøden. På  denne måde vedligeholdes jorden og produktionsapparatet forringes ikke.

Anvendelsen af en god gødning, hvor næringsstofferne er lettilgængelige og sammensat til den enkelte afgrøde, er nøglen til en høj effekt af de tilførte næringsstoffer. Miljøbelastningen reduceres yderligere, når dette kombineres med en gødningsstrategi, som gør det muligt at tilpasse og justere kvælstoftildelingen udfra det aktuelle behov i vækstsæsonen. Således har vi mange gødningsstrategier og gødningstyper. Eksempelvis YaraMila STARTER, der med fordel kan anvendes i vårbyg ved såning. Efterfølgende er det muligt at justere  kvælstoftilførslen senere i vækstsæsonen.

Til at bestemme det aktuelle behov, kan moderne beslutningsstøtteværktøjer, som eksempelvis Yara N-Tester eller Yara N-Sensor, anvendes. På denne måde tilføres der ikke mere end nødvendigt og næringsstofferne udnyttes på bedste vis. Der er også udviklet gødningsstrategier og gødninger, der optimerer produktionsmålene i eksempelvis kaffeproduktionen. Gødningerne, som anvendes i planteavlen, bør allerede i produktionsleddet have det lavest mulige klimaaftryk. Yara udviklede i 2011 en katalysatorteknologi, der muliggør, at udledningen af lattergas ved produktion af kvælstof kan reduceres. Lattergas er en kraftig klimagas. Med katalysatorteknologien reduceres klimabelastningen med 50 procent pr. kg produceret kvælststof.

I en vårbygproduktion muliggør dette eksempelvis op til 30 procent reduktion i klimabelastningen. Dette er også værd at medtage i beregningerne, når der alle steder optimeres på CO2-belastninger. Udvikling af effektive gødninger og moderne beslutningsstøtteværktøjer
er også fremover en del af Yaras strategi mod en fortsat bæredygtig og optimal landbrugsproduktion i Danmark. 

Du finder herunder artiklen fra denne udgaves Vækstaktuelt. Vil du hellere downloade det samlede magasin og læse det som en PDF, kan du gøre det her.

God læselyst!