YaraMila STARTER

YaraMila STARTER

YaraMila STARTER (NPK 18-5-11 m. Mg, S, B) giver mulighed for at starte vinter- og vårsæden op med en fosforstærk NPK-gødning.
Ved placering i forbindelse med såning af vårsæd er det en fordel at have en stærk NPK-gødning, når såkapaciteten skal være høj. Med det høje indhold af fosfor og kalium i YaraMila STARTER kan den udsåede gødningsmængde holdes i et håndterbart niveau, mens der tilføres en tilpas mængde kvælstof.

Dette produkt er en del af Yara 4-Punktsgaranti.

Kornform: Granuleret
Landbrugsstyrelsens Produktnr: DI52
Litervægt: 1,10 +/- 0,05 kg/dm3
Brudstyrke: 6-7 kg
Spreddebredde: 36 meter
Leveringsform fra Yara: 750/1500 kg. storsække eller løsvare
Sikkerhed: C-gødning

Placering til vårsæd
YaraMila STARTER er yderst belegnet til placering ved såning. Den giver fuld fosformængde med en praktisk håndterbar mængde i såmaskinen. Kaliummængden passer til middel til høje kaliumtal eller hvis halmen nedmuldes. Der følges op med en kvælstofmængde i st. 30-32. Denne mængde kan tilpasses efter en måling med Yara N-Tester.

Opstart af vintersæd i foråret
Med YaraMila STARTER er der blevet endnu bedre mulighed for at starte vintersæd op med en fosforstærk NPK-gødning. Med det høje fosforindhold gives størst mulig startvirkning til vintersæden. Samtidigt er den afbalanceret mht. kvælstof, så der i første tildeling gives en tilpas kvælstofmængde. Ved en gødningsmængde på 445 kg/ha, tildeles 80 kg N som er en god mængde at starte vintersæden op med. Dermed kan der gødes færdig med f.eks. YaraBela AXAN af to gange. Samtidigt gives nok P og K til at der ved normale udbytter og/eller halmen nedmuldes ikke sker en forringelse af jordens P- og K-status.