Ledningstalstyring


Moderne agurkedyrkning, hvor sorter, lysforhold, vanding samt klimastyring er optimale, kræver et stort forbrug af gødning. Dette for at sikre fortsat vækst samtidig med optimal produktion, frugtkvalitet samt smag. Før udplantning vandes vækstmediet godt op med tempereret gødningsvand med et ledningstal (EC) på ca. 3,0 mS/cm. Fra plantning og frem til begyndende høst er planterne meget ”sultne”, og typisk vil der være behov for at vande med ledningstal på 3,5 mS/cm. På enkelte dage skal ledningstallet helt op på 4,0 mS/cm.
For at kunne gødske korrekt, anbefales det at måle ledningstallet og pH samt drænmængde hver dag og justere efter dette. Mål gerne ledningstal og pH i både udvandet gødningsvand og drænvand.

Fra de første frugter begynder af vokse vil ledningstallet som regel begynde at stige. Det er nu tid til at ændre gødningsplan og reducere ledningstal til mellem 2,3 og 3,0 mS/cm. Gode rutiner med jævnlig måling af ledningstal, pH samt drænprocent gennem hele kulturtiden giver en mere stabil og høj produktion. Jævnlige analyser for fuldstændig næringssammensætning anbefales også. Yara kommenterer gerne på disse. Anbefalet ledningstal kan variere lidt fra sort til sort og fra vækstmedie til vækstmedie.

Spørg gerne Yara til råds vedrørende dette.