Specielle tips


Jernmangel

Som forsikring mod jernmangel og lyse frugter anbefales det, at man fra tidspunkt for første blomst tilsætter 0,5 mg EDDHA eller EBED 6 % jernchelat pr. liter gødningsvand. Yara anbefaler YaraTera Rexolin Q48 eller YaraTera Rexolin X60.

Meldug

Meldug er ofte et stort problem i agurkekulturen. Forsøg samt praktisk erfaring har vist, at agurkeplanter optager silicium, og tilførsel af silicium i gødningsvandet øger agurkeplantens modstandsdygtighed over for meldugangreb. Silicium kan således forebygge meldug. Det anbefales at udvande med ½ mmol svarende til 15 mg silicium (Si) pr. liter gødningsvand. Yara anbefaler YaraTera Substrafeed Sikal. YaraTera Substrafeed Sikal er et metasilikat, der er let at arbejde med, men der bør doseres direkte på det udgående gødningsvand efter gødningsblanderen. Produktet YaraVita Actisil indeholder ligeledes silicium. Produktet forebygger meldug og kan både vades og sprøjtes ud.

Polyfosfat

Videnskabelige forsøg i Holland har vist, at polyfosfat har positiv effekt på agurker med følgende fordele:

  • Bedre og stærkere rodsystem med øget optagelse af specielt calcium og magnesium
  • Forebygger svampesygdomme
  • Stærkere planter i hurtigere vækst
  • Ensartede planter
  • Mørkere blade og ingen mangelsymptomer
  • Sundere og mere modstandsdygtige planter
  • Øget produktion såvel kvantitativt som kvalitativt

Yara sælger et polyfosfat med en helt unik kædelængde, der sikrer, at alle fordele med polyfosfat opnås. Produktet sælges som Super FK og vi markedsfører to produkter:

  • YaraTera Super FK 30
  • YaraTera Substrafeed Super FK

YaraTera Super FK 30 indeholder 8,2 % fosfor og 5,2 % kalium. Produkterne er pH neutrale og enkle at anvende sammen med YaraTera Kristalon. YaraTera Super FK 30 tilsættes stamopløsningskar med fosfor, kalium, magnesium og mikrogødninger.

YaraTera Substrafeed Super FK indeholder 6,7 % fosfor og 20,5 % kalium. Produktet har et pH på 13 og kan være vanskeligt at anvende sammen med YaraTera Kristalon produkter. Anvendes enkeltnæringssalt som YaraTera Krista produkter, og der kræves et helt natriumfrit produkt, skal man vælge dette produkt.

Super FK produkter holder samtidig vandings- og drypsystemer helt rene.

Tag gerne fat i Yaras Fertigation Specialist, Niels Holmenlund for råd og vejledning om gødningsplaner.