Vanding af agurk


Korrekt vandingsstrategi er meget vigtig i agurkekulturen. For at sikre ensartede planter med et godt rodnet tidligt i vækstsæsonen er det meget vigtigt, at der ikke vandes om natten. Dyrkningsmediet skal tørre ned med 8-12 % over natperioden. Hold godt øje med dette og juster stop- og starttidspunkt for vanding. Senere når frugtudviklingen starter, skal der vandes mere. Vandprocenten over natten skal nu kun falde med 6-8 %. Anvend nu evt. natvandinger samt juster stop og start af vanding.
I dagperioden vandes efter lys (indstråling) og på regnvejrsdag efter maksimum pausetider. Agurker behøver ca. 3 ml gødningsvand pr. joule/cm2 i indstråling.