Potteplanter

Potteplanter dyrkes normalt i gødet og kalket tørv. Udover gødningen fra tørven behøver planterne gødning ved hver vanding. Samtlige næringsstoffer bør tilføres. Samtidig er det meget vigtigt at have fokus på rette pH, således alle næringsstoffer kan optages af planterne.

Gødskning af potteplanter

Der findes mange arter af potteplanter. I teorien har hver art sit eget behov for gødning, men i praksis kan de samme gødninger anvendes til en lang række potteplanter. Yara har gødningsstandarder for samtlige arter af potteplanter og kan være behjælpelige med gødningsstandard og gødningsplan for netop din kultur.

I potteplanternes vækstperiode og frem til knopdannelse er gødningsbehovet størst, idet der her udelukkende er tale om vegetativ vækst. Fra knopdannelse og blomstring falder behovet for gødning betydeligt.
Rette pH i tørven er meget vigtigt. Udvandet pH bør altid ligge mellem 5,5 og 5,8. Har man meget bikarbonat (HCO3-) i råvandet, er det oftest nødvendigt at tilføre en del af kvælstof som ammoniumkvælstof for at kunne regulere til rette pH i tørven (link til Nyhedsbrev om ph).
Til potteplanter anbefales det, at man som udgangspunkt anvender YaraTera Kristalon Indigo. Har man et gartneri med meget bikarbonat (HCO3-) i råvandet eller kulturer, der har krav om lavt pH, anbefales YaraTera Kristalon Purple, som har et højt indhold af ammoniumkvælstof. Hvis man vælger selv at blande gødning anbefales det, at man anvender YaraTera Amnitra (ammoniumnitrat) for at justere pH.

Potteplantegødning kan naturligvis også sammensættes ud fra de enkelte YaraTera Krista produkter samt TaraTera Rexolin APN cheleteret mikroblanding. Uanset om der vælges en løsning med YaraTera Kristalon eller en løsning med YaraTera Krista produkter, skal der som minimum anvendes en løsning med to gødningskar. I det andet gødningskar skal der anvendes YaraTera Calcinit calciumnitrat (kalksalpeter). Kvælstofbalancen og K/N-forholdet justeres ved at regulere på forholdet mellem de to gødningskar.
Baseret på råvandsanalyse fra det enkelte gartneri udarbejder Yara gerne gødningsplaner.

Ledningstalstyring

Potteplanters behov for gødning er størst fra potning og frem til knopdannelse. For de fleste arter gælder det, at men starter med et ledningstal på 1,5 - 1,7 mS/cm ved potning og langsomt øger til ca. 2,0 mS/cm. Fra knopdannelse falder behovet for gødning og ledningstallet sænkes langsomt frem til salg. Før salg kan ledningstallet fint falde til under 1 mS/cm.

For at kunne gødske korrekt, anbefales det at måle ledningstallet og pH fra pressevand fra tørven to gange om ugen og justere efter dette. Det er vigtigt, at ledningstallet ikke stiger til over 3 mS/cm i pressevand fra tørven. Jævnlige analyser for fuldstændig næringssammensætning i tørven anbefales også. Yara kommenterer gerne på disse.
Vær opmærksom på, at anbefalet ledningstal kan variere lidt fra art til art og årstid til årstid. Spørg gerne Yara til råds vedrørende dette.

Vanding

Korrekt vandingsstrategi er meget vigtig i moderne potteplanteproduktion. Næringsstofmangel og mange kulturrelaterede problemer skyldes oftest overvanding og for lidt ilt til rødderne. Det anbefales, at vandindholdet i tørven vurderes forud for hver vanding. Fra 15. september frem til 1. april skal planterne altid holdes til den tørre side.
Ved vanding med ebbe-flod vanding er det meget vigtigt, at vandet ikke står for længe på bordene. Maksimalt 20 minutter er anbefalet.

Specielle anbefalinger

Ekstra jern

Jernmangel i potteplanter kan være svært helt at undgå, selvom rette pH opretholdes. Som forsikring mod jernmangel anbefales det, at man altid tilsætter 0,5 mg EDDHA eller HBED 6 % jernchelat pr. liter gødningsvand. Yara anbefaler YaraTera Rexolin Q48 eller YaraTera Rexolin X60.

Ekstra Calcium

Ved behov for ekstra calcium, f.eks. ved akut calciummangel, kan bladgødskning anbefales.
Yara har en lang række bladgødninger. Produkterne hedder YaraVita og flere af dem indeholder calcium, der kan optages gennem bladene.
Spørg gerne Yara til råds angående hvilken YaraVita gødning, der passer for netop din kultur.

Polyfosfat

Videnskabelige forsøg i Holland har vist, at polyfosfat har positiv effekt på potteplanter med følgende fordele:

  • Bedre og stærkere rodsystem med øget optagelse af specielt calcium og magnesium
  • Forebygger svampesygdomme
  • Stærkere planter i hurtigere vækst
  • Ensartede planter
  • Mørkere blade og ingen mangelsymptomer
  • Sundere og mere modstandsdygtige planter

Yara sælger et polyfosfat med en helt unik kædelængde, der sikrer, at alle fordele med polyfosfat opnås. Produktet sælges som Super FK og markedsføres som

  • YaraTera Super FK 30

YaraTera Super FK 30 indeholder 8,2 % fosfor og 5,2 % kalium. Produktet er pH neutralt og enkelt at anvende sammen med YaraTera Kristalon.
YaraTera Super FK 30 tilsættes stamopløsningskar med fosfor, kalium, magnesium og mikrogødninger.

YaraTera Super FK 30 holder samtidig vandings- og drypsystemer helt rene.

Kontakt gerne Yaras Fertigation Specialist Niels Holmenlund for råd og vejledning til gødningsplaner eller andre spørgsmål.

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen