Forbedring af antallet af skud og blade i vinterbyg

Antallet af blade og skud bestemmer størrelsen på bladmassen og antallet af aks ved høst. Afhængigt af det totale antal af skud udviklet og hvor mange af disse, der overlever ind til høsten, bestemmes det endelige antal af aks. De vigtigste makronæringsstoffer for tidlige skud, bladvækst og skudenes overlevelse er: kvælstof, fosfor og svovl. Af mikronæringsstofferne er mangan og zink de to vigtigste for at øge antallet af skud og blade og sikre en god overvintring.

At opnå det korrekte antal skud er meget vigtigt i vinterbyg, da byggen har et fast antal mulige kerner pr. aks sammenlignet med hvede, som har en højere kapacitet til at kompensere og kan opnå 2-5 kerner pr. småaks. Derudover skal det også nævnes at udbyttet hoved- og sideskud ved byg er meget ens og man kan derfor ved et lavt planteantal opnå højere udbytter ved at tilskynde planten til flere sideskud. Dette adskiller sig fra hvede og rug.

Afgrødernes næringsstoffer og antallet af blade og sideskud

Kvælstof

Aksene i 2-raddet vinterbyg er lettere end aksene fra 6-raddet vinterbyg; dette betyder at der nødvendigvis skal være flere aks pr. m2 med 2-raddet end med 6-raddet vinterbyg. Højere udsædsmængde og en gødningsstrategi, der fremme buskningen er nødvendig for de 2-raddede typer. Hybridvinterbyg har en meget stor evne til at buske sig og deres udvikling ved vækststart skal derfor tages i betragtning når gødningsstrategien fastlægges.

Kvælstof er det vigtigste næringsstof for at opnå høje udbytter. Typisk er 4 % af plantens biomasse kvælstof og passende mængder giver større og flere blade hvilket fører til flere potentielle skud.

Passende mængder kvælstof i udviklingsstadierne vil producere flere blade på vinterbyggens hovedskud.

Tildeling af kvælstof i efteråret bør kun udføres i få tilfælde. Hvis der nedmuldes store mængder halm forud for såning som fastlægger kvælstof i jorden kan det være formålstjenligt. På jorder hvor manganmangel giver store problemer kan placering af en kvælstofmængde ved såning sikre vinterbyggens overvintring.

Passende mængder kvælstof i udviklingsstadierne vil producere flere blade på vinterbyggens hovedskud.


Hvert blad udvikles hurtigere og kvælstofmangel vil reducere det endelige antal potentielle skud.


Det er også vigtigt at bemærke, at anvendelsen af de rette mængder kvælstof ved bladmassens udvikling, ikke har en effekt på den fysiologiske udvikling. Denne udviklingstid er ofte karakteriseret ved fremkomsten af fanebladet.

Overlevelsen af skud som produceres kan blive påvirket af sammenhængen mellem mængden af anvendt kvælstof og timingen i anvendelsen. De steder hvor antallet af skud er under optimum, vil anvendelsen af større mængder kvælstof tidligt på sæsonen (st. 25-30) føre til flere skud og dermed et højere endeligt antal aks. Denne form for manipulation af afgrøden bør ikke benyttes hvor plantebestanden er tilfredsstillende, da det kan føre til overdreven blad- og skudvækst samt lejesæd. Lavere tilførsler tidligt på sæsonen bør benyttes hvor antallet af skud er tilfredsstillende.

Hvor der dyrkes vinterbyg, er tiden for dannelse af blade og skud begrænset og der skal derfor benyttes høje mængder kvælstof for at opnå den nødvendige vækst og skud antal.

Der er også god sammenhæng mellem antallet af producerede skud og størrelsen på rodmassen. Generelt set giver et højt antal skud en stor rodmasse, hvilket giver planten et forbedret næringsoptag og gør den mere modstandsdygtig overfor tørke.

Mikronæringsstoffer

Tidlig skud- og bladudvikling, som har en direkte effekt på det endelige antal planter, kan også blive dramatisk påvirket af mikronæringsstofsmangler. Mangan og zink er to vigtige mikronæringsstoffer, som vil påvirke udviklingen af udbyttet, hvor især forøgelsen af antallet af aks og kernestørrelse resulterer i et højere udbytte ved høsten.


Andre faktorer som har indflydelse på antallet af blade og skud i vinterbyg

Antallet af udviklede skud vil blive påvirket af de følgende faktorer:

  • Valg af sort – Forskellige sorter varierer i buskningsevne og væksthastighed.
  • Såningsdato –Såning kan ske fra en uge inde i september og frem til omkring d. 25 september. 
  • Sådybde – Dybere såning kan reducere buskningen.
  • Antallet af såede frø – Høje udsædsmængder giver flere planter, men mindre buskning.
  • Jorden / såbedets beskaffenhed – dårligt såbed og komprimeret jord sænker den tidlige skududvikling.
  • Brugen af bekæmpelsesmidler og mængden af skadedyr.
  • Jordens næringsindhold – frugtbar jord (højt indhold af kvælstof) forøger buskningen.

Få Yaras råd om alle spørgsmål til udbyttet i vinterbyg

Timingen af mikro- og makronæringsstoffer i vinterbyg

Timingen af mikro- og makronæringsstoffer i vinterbyg

Tilførsel af kvælstof øger markant udbytterne i vinterbyg, men påvirker også proteinprocenten. Derfor skal tildelingen være afbalanceret så det økonomisk optimale niveau rammes og proteinkrav til afgrødens anvendelse opnås.
Optimering af antallet af skud og blade i vinterbyg

Optimering af antallet af skud og blade i vinterbyg

Antallet af blade og skud bestemmer størrelsen på bladmassen og antallet af aks ved høst. Afhængigt af det totale antal af skud udviklet og hvor mange af disse, der overlever ind til høsten, bestemmes det endelige antal af aks. De vigtigste...
Optimering af antallet af kerner pr. aks i vinterbyg

Optimering af antallet af kerner pr. aks i vinterbyg

Antallet af kerner i hvert aks afhænger af antallet af fertile småaks i akset. I byg indeholder hvert småaks kun en fertil blomst, hvorimod hvede indeholder to til fem. I to-raddet byg dannes småaksene tre ad gangen, men kun den midterste af de tre bærer...
 Optimering af vinterbyggens kernestørrelse og vægt

Optimering af vinterbyggens kernestørrelse og vægt

Vinterbyggens kernestørrelse er bestemt af plantens gener, altså sorten, og længden af kernefyldningsperioden. Så snart at bestøvningen har fundet sted, vil kimen og frøhviden begynde at udvikle sig, fotosynteseprodukterne omdirigeres, og tidligere...
Bibeholde en grøn bladmasse i vinterbyg

Bibeholde en grøn bladmasse i vinterbyg

Den anden faktor i at opnå høje vinterbygudbytter, er at holde bladene grønne indtil afslutningen af kernefyldningsperioden og derved indfange så meget lys som muligt og konvertere det til udbytte.