Optimering af vinterbyggens kernestørrelse og vægt

Vinterbyggens kernestørrelse er bestemt af plantens gener, altså sorten, og længden af kernefyldningsperioden. Så snart at bestøvningen har fundet sted, vil kimen og frøhviden begynde at udvikle sig, fotosynteseprodukterne omdirigeres, og tidligere oplagret stivelse og protein (i blade og stilk) vil blive brugt af de voksende kerner.

Jo længere perioden med kernefyldningen er, desto større kan vinterbygkernerne blive. Udover styringen af næringsstoffer, kan kernestørrelsen også blive påvirket af vandforsyningen (vanding for at undgå tørkestress), såvel som sygdomskontrol – brug af svampebekæmpelsesmidler og næringsstoffer for at bibeholde bladene grønne og reducere fremkomsten af sygdomme, samt sikre plantens sundhed.

Afgrødernes næringsstoffer og vinterbyggens kernestørrelse og -vægt


Anvendelsen af kvælstof vil have den største effekt på den endelige vinterbygkernes størrelse og vægt. Tidlig tildeling vil sikre en stor bladmasse indeholdende store mængder kulhydrater i strået, som kan translokeres til de voksende kerner under modningen. Dette er især vigtigt i tørkeområder hvor 60 % af kerneudbyttet kan skyldes dette lager. Det er derudover vigtigt at holde øje med plantens kvælstofindhold, da dette sørger for at bladene ikke ældes for hurtigt og hermed begrænser kernefyldningsperioden.

Fosfor har en hovedrolle i forsyningen af energi til plantens processer. Omfordeling af oplagrede kulhydrater kræver energi, som bevirker at fosfor dermed er vigtig for at opnå god kernestørrelse. Både fosfor tilført som fast gødning og i bladgødning kan blive brugt til at forbedre den endelige kernestørrelse. Kalium hjælper med at flytte næringsstofferne rundt i planten når den regulerer plantens fordampning og når vinterbygplanten transporterer mineraler til akset. Dette er en af grundende til at kalium niveauet skal opretholdes.

Kalium hjælper også til at undgå for tidlig aldring, der ofte sker ved tørkeperioder under kernefyldningen. Planter med kaliummangel er dårlige til at regulere fordampning, hvilket kan føre til varmestress og visning. En tilpas mængde kalium vil forlænge kernefyldningsperioden og dermed resultere i forøget kernevægt.

Både mangan og zink vil med deres roller i kvælstofomsætningen forbedre kernevægten i vinterbyg.