Opstart af vinterraps og vintersæd

Opstart af vinterraps og vintersæd

Vi stod i foråret med rigtig mange flotte marker med vintersæd og vinterraps, da mange såede i gode såbed og der kun har været ”medvind” for afgrøderne siden. En del marker var endda blevet meget kraftige med mange sideskud. Det er vigtigt at tage hensyn til denne udvikling når man gøder markerne. Stimulering af yderligere buskning i meget kraftige afgrøder kan give større risiko for lejesæd. Vi ønsker dog heller ikke at sulte afgrøden i en grad, så den aborterer sideskud når væksten kommer i gang.

Læs mere om opstart af vinterraps og vintersæd

Forbedring af udbyttet i vinterbyg

Forbedring af udbyttet i vinterbyg

Det endelige udbytte skabes af tre komponenter hvor den mest konsistente er den gennemsnitlige kernevægt. De fleste variationer i udbyttet skyldes i højere grad antallet af kerner end kernestørrelsen. Der er en tydelig sammenhæng mellem antallet af kerner /m2 og det endelige udbytte, men ikke i nær så høj grad en sammenhæng mellem den gennemsnitlige kernevægt og udbyttet.

Læs mere om hvordan du forbedrer udbyttet i vinterbyg

Gødningsforslag vinterbyg
Gødningsforslag vinterbyg

Gødningsforslag vinterbyg

Yaras gødningsforslag kan hjælpe dine afgrøder til at opnå den optimale vækst. Her på siden finder du vores gødningsforslag for vinterbyg. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Se gødningsforslag