Timingen af mikro- og makronæringsstoffer i vinterbyg

Tilførsel af kvælstof øger markant udbytterne i vinterbyg, men påvirker også proteinprocenten. Derfor skal tildelingen være afbalanceret så det økonomisk optimale niveau rammes og proteinkrav til afgrødens anvendelse opnås.

Kvælstof

For at fastslå den optimale kvælstofmængde kan der laves dosis-responsforsøg med stigende mængder kvælstof. For meget kvælstof fører til lejesæd og større sygdomstryk.

Fosfor

Fosfor er anset som det andet vigtigste næringsstof efter kvælstof når der fokuseres på indflydelse på plantevækst og udvikling.

Når planten har udviklet to til tre blade vil den begynde at blive afhængig af fosfor i jorden for at kunne fortsætte sin vækst. Fosfortilgængeligheden afhænger af mange faktorer, heriblandt reaktionstallet og andre stoffer i jorden som: aluminium, jern, kalcium, samt jordens fugtighed og temperatur.

Det er derfor vigtigt at sørge for at tilgængelig fosfor er tilført jorden, så man at undgår at begrænse de tidlige skuds vækst.

Svovl

Svovl er et andet kritisk næringsstof, som er nødvendigt for at sikre plantens vækst og udviklingen af nye skud. Byggeklodserne for plantevækst er de svovlbaserede aminosyrer hvorfra mange af plantens proteiner udvikler sig.

Svovl er langsomt til at translokere sig i planten og dette går først og fremmest ud over plantens vækst. For at komme uden om dette problem er det nødvendigt med en vedvarende tilførsel af svovl i perioden med højest behov. Bladgødskning med svovl kan også bruges for at afhjælpe forbigående svovlmangel.

Balanceret næring

For at sikre stabile gode udbytter i vinterbyg er det vigtigt at tilføre de rette mængder makronæringsstoffer i perioder med stort behov.

Balanceret næring bør også indebære anvendelsen af mikronæringsstoffer, som også er essentielle for planten. Ved at benytte planteanalyser og Yara CheckIT kan du identificere forskellige mangler og benytte de næringsstoffer som planten mangler.

Få Yaras råd om alle spørgsmål til udbyttet i vinterbyg

Timingen af mikro- og makronæringsstoffer i vinterbyg

Timingen af mikro- og makronæringsstoffer i vinterbyg

Tilførsel af kvælstof øger markant udbytterne i vinterbyg, men påvirker også proteinprocenten. Derfor skal tildelingen være afbalanceret så det økonomisk optimale niveau rammes og proteinkrav til afgrødens anvendelse opnås.
Optimering af antallet af skud og blade i vinterbyg

Optimering af antallet af skud og blade i vinterbyg

Antallet af blade og skud bestemmer størrelsen på bladmassen og antallet af aks ved høst. Afhængigt af det totale antal af skud udviklet og hvor mange af disse, der overlever ind til høsten, bestemmes det endelige antal af aks. De vigtigste...
Optimering af antallet af kerner pr. aks i vinterbyg

Optimering af antallet af kerner pr. aks i vinterbyg

Antallet af kerner i hvert aks afhænger af antallet af fertile småaks i akset. I byg indeholder hvert småaks kun en fertil blomst, hvorimod hvede indeholder to til fem. I to-raddet byg dannes småaksene tre ad gangen, men kun den midterste af de tre bærer...
 Optimering af vinterbyggens kernestørrelse og vægt

Optimering af vinterbyggens kernestørrelse og vægt

Vinterbyggens kernestørrelse er bestemt af plantens gener, altså sorten, og længden af kernefyldningsperioden. Så snart at bestøvningen har fundet sted, vil kimen og frøhviden begynde at udvikle sig, fotosynteseprodukterne omdirigeres, og tidligere...
Bibeholde en grøn bladmasse i vinterbyg

Bibeholde en grøn bladmasse i vinterbyg

Den anden faktor i at opnå høje vinterbygudbytter, er at holde bladene grønne indtil afslutningen af kernefyldningsperioden og derved indfange så meget lys som muligt og konvertere det til udbytte.