Bibeholde en grøn bladmasse i vinterbyg

Den anden faktor i at opnå høje vinterbygudbytter, er at holde bladene grønne indtil afslutningen af kernefyldningsperioden og derved indfange så meget lys som muligt og konvertere det til udbytte.

Afgrødernes næringsstoffer og en grøn bladmasse

Kvælstof, kalium og magnesium er alle af stor betydning for at kunne bibeholde en grøn bladmasse. Klorofyl er et kvælstof- og magnesiumrigt protein, som giver planten dens grønne farve og er samtidig central for selve photosynteseprocessen. Sammenspillet mellem indholdet af klorofyl i bladene og kvælstof er veldokumentet, hvor klorofyl indholdet stiger sideløbende med kvælstof indholdet.

Magnesium er en central del af klorofyl og koblet til fire kvælstofmolekyler. Derfor er magnesiumniveauet også vigtigt for at opnå en grøn bladmasse.

Såvel som en grøn bladmasse, er det også vigtigt at sikre at strukturen og opbygningen er vedligeholdt, så kornet får bedst mulig chance for at indsamle lys og konvertere det til udbytte. Des flere store celler produceret af kvælstoffet des mere vand i planten, hvilket kræver højere niveauer af kalium. Kalium spiller en meget vigtig rolle i at vedligeholde cellens struktur og styrke, samt for næringsstoffernes evne til at bevæge sig rundt i planten. Utilstrækkelige mængder kalium kan føre til for tidlig visning og lejesæd. Kaliummangel i selve strået kan føre til en mere skrøbelig afgrøde, som er i større fare for lejesæd og kan reducere både udbytte og kvalitet dramatisk. 

Få Yaras råd om alle spørgsmål til udbyttet i vinterbyg

Timingen af mikro- og makronæringsstoffer i vinterbyg

Timingen af mikro- og makronæringsstoffer i vinterbyg

Tilførsel af kvælstof øger markant udbytterne i vinterbyg, men påvirker også proteinprocenten. Derfor skal tildelingen være afbalanceret så det økonomisk optimale niveau rammes og proteinkrav til afgrødens anvendelse opnås.
Optimering af antallet af skud og blade i vinterbyg

Optimering af antallet af skud og blade i vinterbyg

Antallet af blade og skud bestemmer størrelsen på bladmassen og antallet af aks ved høst. Afhængigt af det totale antal af skud udviklet og hvor mange af disse, der overlever ind til høsten, bestemmes det endelige antal af aks. De vigtigste...
Optimering af antallet af kerner pr. aks i vinterbyg

Optimering af antallet af kerner pr. aks i vinterbyg

Antallet af kerner i hvert aks afhænger af antallet af fertile småaks i akset. I byg indeholder hvert småaks kun en fertil blomst, hvorimod hvede indeholder to til fem. I to-raddet byg dannes småaksene tre ad gangen, men kun den midterste af de tre bærer...
 Optimering af vinterbyggens kernestørrelse og vægt

Optimering af vinterbyggens kernestørrelse og vægt

Vinterbyggens kernestørrelse er bestemt af plantens gener, altså sorten, og længden af kernefyldningsperioden. Så snart at bestøvningen har fundet sted, vil kimen og frøhviden begynde at udvikle sig, fotosynteseprodukterne omdirigeres, og tidligere...
Bibeholde en grøn bladmasse i vinterbyg

Bibeholde en grøn bladmasse i vinterbyg

Den anden faktor i at opnå høje vinterbygudbytter, er at holde bladene grønne indtil afslutningen af kernefyldningsperioden og derved indfange så meget lys som muligt og konvertere det til udbytte.