Forsikring mod manganmangel

Poul Ankers forventninger om at spare en mangansprøjtning blev indfriet, og han kan mærke på både pengepung og tiden, at det har været en besparelse at køre mangan ud med gødningen.

Til de kommende sæsoner planlægger Poul Anker, at både vintersæd og vårsæd igen skal gødskes med YaraMila 21-3-10 PROMANGAN.

Poul Anker Nielsen, Planteavler, 480 ha Vestjylland

 

Forebygger manganmangel fra vækststart med rodtildelt mangan

Yara har bygget videre på den kendte YaraMila 21-3-10 gødning og tilført mangan. Så kan du sikre dine planters forsyning af mangan effektivt gennem rødderne allerede fra vækststart. Mangan optaget via rødderne fordeles i hele planten, og du får dermed en højere manganoptagelse i dine afgrøder fra vækststart. En effektiv måde at sikre mod manganmangel og senere udbyttetab.

Se videoen og hør Lars Olsen, DLG og Jesper Ulnitz, Yara fortælle om fordelene ved at bruge YaraMila 21-3-10 PROMANGAN.

 

Hvorfor vælge YaraMila 21-3-10 PROMANGAN?

Konsekvensen af manganmangel

Manganmangel

Ubehandlet manganmangel kan medføre store udbyttetab og er formodentlig den største årsag til udvintring og omsåning af vinterkorn i Danmark.

I landsforsøg er der så sent som i 2021 dokumenteret tab på op til 23 hkg/ha i vinterbyg som følge af manganmangel.

Sikrer mangan fra start

Sikrer mangan fra start

Særligt i lette jorde og humus jorde samt i tørre såbede kan manganmangel opstå hurtigt. Det kan give signifikante udbyttetab, og manglen ses først, når det har kostet på udbyttet. Derfor er det vigtigt, at dine afgrøder har adgang til mangan under hele vækstperioden.

Med YaraMIla 21-3-10 PROMANGAN sænkes pH tallet, hvorved det bliver muligt for rødderne at optage manganen

 

 

Forebyg manganmangel med YaraMila 21-3-10 PROMANGAN

Forebyg manganmangel med YaraMila 21-3-10 PROMANGAN

Bruger du NPK-gødning og vil sikre dine afgrøder mod manganmangel, er YaraMila 21-3-10 PROMANGAN, en god gødning. Gødningen indeholder de samme kendte makronæringsstoffer som i den normale YaraMila 21-3-10, men er desuden tilsat mangan.

Læs mere her

Fordele

Mangan i gødningen gør det tilgængeligt for planten

Erstat

Mangan i gødningen kan erstatte en manganbehandling

Forebyg

Mangan i gødningen forebygger fra tidlig vækststart

Hvor kan jeg købe YaraMila 21-3-10 PROMANGAN?

Hvor kan jeg købe YaraMila 21-3-10 PROMANGAN?

Du kan bestille YaraMila 21-3-10 PROMANGAN hos din lokale DLG forhandler - se kontaktoplysninger på din nærmeste forhandler.

Læs mere om hvilke næringsstoffer YaraMila 21-3-10 PROMANGAN indeholder.

Bliv klogere på YaraMila 21-3-10 PROMANGAN

Hør vores podcast om mangan

I dette afsnit er vores agronom Jens Bach Andersen taget en tur tilbage til sin gamle uddannelsesinstitution, Københavns Universitet, der dengang hed Landbohøjskolen. Vi har sat professor i plante- og jordvidenskab, Søren Husted, bag den ene af mikrofonerne, for at nørde i dybden med nogle af de næringsstoffer, som Søren har brugt tid på at studere - indledningsvist mangan.

Listen to "Besøg hos Søren Husted på Københavns Universitet" on Spreaker.

Anbefalinger til vår- og vinterbyg

I vinterbyg og vinterhvede er det især i det tidlige forår ved den første gødningstildeling, at mangan i gødningen forventes at have størst effekt. I vårbyg tildeles gødningen før såning, som placering ved såning eller i kombination afhængig af såmaskinens kapacitet.

Mangan tilført via gødning suppleres med en udsprøjtning af mangan, såfremt manganmangel konstateres senere i vækstsæsonen.

YaraMila NPK giver resultater

YaraMila NPK giver dig de bedste forudsætninger

En NPK-gødning tilfører i sagens natur kvælstof, fosfor og kalium og ofte også andre næringsstoffer. Når man bruger NPK-gødning tilfører man altså afgrøden de tre makronæringsstoffer, som i høj grad bortføres med høst af afgrøden. Dermed er man sikret at afgrøden har de essentielle næringsstoffer tilgængeligt i vækstsæsonen.

Læs mere om YaraMila NPK