Artikler
maj 16, 2024

Slipper for en mangansprøjtning i vårbyg

Af: Jesper Juul Ulnitz

For sjællandske Lars Schandorff betyder gødskning med YaraMila 21-3-10 Promangan, at sprøjtning mod manganmangel kan udelades i vårbyg.


På en af de første forårsdage i marts med morgentåge og frost har vi besøgt planteavler Lars Schandorff ved Holbæk. Han har nemlig planlagt at bruge YaraMila 21-3-10 PROMANGAN

Det er tredje morgen, hvor nattefrosten har muliggjort den første gødskning i vinterhveden med Bredal vognsprederen og en helt ny Case traktor. ”Jeg har lige fået den leveret og skal lige vænne mig til betjeningen, som er lidt anderledes end bedriftens to andre Claas traktorer”, siger Lars Schandorff og sætter gang i gødningssprederen. Ved første gødskning tildeles vinterhvedemarken 400 kg YaraMila 21-3-10 m. Mg, S og B.

 

Mange efterafgrøder

Godmark er 2./3. generations landbrug og består af 480 hektar med primært god JB 6 jord, men også 70 hektar med svær lerjord. Lars Schandorff er eneste fuldtidsbeskæftigede udover en førsteårselev. Desuden er der aftaler med gode løsarbejdere, som kommer hvert år i ferien. Lars Schandorff håber på, at børnene vil drive bedriften videre: ”I hvert fald er de mindste på 12 og 15 år flinke til at hjælpe til i høsten”, siger Lars Schandorff og smiler. 

En relativ stor del af arealerne har været drevet økologisk, hvor pløjning var en naturlig del af ukrudtsbekæmpelsen. I dag er der 12 hektar tilbage med økologi. Der er styr på græsukrudtet og jordbearbejdningen udføres i dag med dybdeharvning med tandharve eller tallerkenharvre.

Sædskiftet er traditionelt og består af vinterhvede, raps og vårbyg samt et krav om 44,5 pct. og 10,7 pct. med hhv. målrettede og pligtige efterafgrøder. ”Det fastlåser efterhånden en stor del af sædskiftet, men heldigvis har jeg mulighed for at gødske gradueret og dermed på en faglig god måde reducere arealet lidt med efterafgrøder”, fortæller Lars Schandorff. Efterafgrøderne består typisk af olieræddike.

 

Forebygger manganmangel

Til den kommende sæson vil den sjællandske planteavler sikre vårbyggen mod manganmangel ved at gødske med YaraMila 21-3-10 Promangan – helt præcist 574 kg gødning pr. hektar, viser Lars Schandorff på sin markstyringsapp på telefonen, mens der køres forbi en lavning i marken, hvor vandet har ødelagt hvedeplanterne.

”Jeg har haft god succes med maltbyg, hvor jeg ”primer” jorden med gødning”, fortæller Lars Schandorff. ”Konkret betyder det, at gødningen udbringes omkring 10-14 dage før såning, hvorefter jorden harves enten med tallerkenharve eller såbedsharve – måske den skal bearbejdes lidt mere i år, hvor nedbør formentlig har betydet ekstra pakning”, forklarer Lars Schandorff.
 ”Priming betyder, at gødningen er opløst i jordvæsken og kan sige velkommen til såkornet og give det et ordentlig spark, så det kommer hurtigt i gang”, griner Lars Schandorff og drejer traktor og spreder ind i næste spor.

 

Mangan optages i hele planten

”Normalt sprøjter jeg en gang mod manganmangel, hvilket jeg forventer at slippe for i år, hvor jeg bruger Promangan-gødningen. Sprøjtningen mod manganmangel kræver, at planten har en vis størrelse, og det har ikke altid kunnet passe tidsmæssigt med ukrudtssprøjtningen. Det bliver derfor dejligt at slippe for en ekstra kørsel, og samtidig er lavninger og områder med lettere jord sikret mod manganmangel”, siger Lars Schandorff.

Endnu vigtigere er det, at planten optager mangan via rødderne og ikke blot gennem bladene, som tilfældet er, når det tildeles med sprøjten. På den måde optages mangan i hele planten og er dermed mere effektivt, end når det kun kan udnyttes af den bladmasse, som er fremvokset på sprøjtetidspunktet. ”Så er jeg på forkant med at forebygge manganmangel”, fortæller Lars Schandorff.

 

Såmaskine får såkornet godt i jorden

Succesen med etableringen af vårbyg og gødskning før såning har gjort, at den gamle 6 meter Rapid single såmaskine uden placeringsudstyr er sendt på pension og blevet udskiftet med en ny en af slagsen. ”Jeg har sået 9700 hektar med den gamle, så jeg synes den fortjener at blive udskiftet”, fortæller Lars Schandorff. Han er glad for Väderstads såprincip, hvor kernen placeres ved tallerkenskæret, så såkornet kan komme godt i jorden. Den nye maskine er med en lidt større harvesektion forrest, som gør det muligt at bearbejde eventuelle halmstrenge efter mejetærskerens snitter.

 

Vinterhvede og raps gradueres

Næringsstofbehovet i vinterhvede og raps dækkes med YaraMila 21-3-10 m Mg, S og B og YaraBela AXAN, som også står klar i maskinhuset. ”Generelt synes jeg, at behovet for mikronæringsstoffer er minimalt, så længe jeg bruger 
en gødning fra Yara, hvor det hele følger med”, siger Lars Schandorff og stopper traktoren for at gå ud og frakoble kantspredningsudstyret på gødningssprederen.

”Normalt sprøjter jeg en gang mod manganmangel, hvilket jeg 
forventer at slippe for i år, hvor jeg bruger Promangan-gødningen.” 
Lars Schandorff

I vinterhvede og raps gradueres gødningstildelingen ved hjælp af Atfarm. ”Det er godt nok nemt. Jeg indtegner marken og indtaster den ønskede kvælstofmængde, og så har jeg et tildelingskort. Det eksporterer jeg via USB-stik, og på min computer gemmer jeg de udførte opgaver. Det fungerer fint”, fortæller Lars Schandorff. ”Jeg graduerer cirka 20 kg N op og ned, hvilket jeg synes passer med variationen i marken.”

Planteavleren laver selv gødningsog sprøjteplanlægning, hvilket han har gjort i mange år. EU-ansøgningen laver han i en grovskitse og får herefter hjælp fra sin konsulent til at afslutte ansøgningen.

”Gradueringen i Atfarm er fjerde sæson, og jeg synes, at jeg kan se nogle mere ensartede afgrøder”, slutter Lars Schandorff og kører traktor og gødningsspreder ud af marken, inden solen for alvor har tøet jordskorpen op, og køresporene er blevet rigtig fedtede.