Hvorfor mangan i gødning?

Mangan optaget via rødderne fordeles i hele planten, og du får dermed en højere manganoptagelse i dine afgrøder fra vækststart.

Manganmangel er en udbredt næringsstofmangel i de danske landbrugsafgrøder, og mange arealer behandles med mangan.

Manganmangel kan opstå hurtigt og kan give signifikante udbyttetab. Manglen ses først, når det har kostet på udbyttet. Derfor er det vigtigt, at dine afgrøder har adgang til mangan under hele vækstperioden.

Yara har derfor udhviklet YaraMila 21-3-10 PROMANGAN og senest NS-gødningen YaraBela PROMANGAN