Forbedring af udbyttet i majs

Målet for enhver landmand er høje majsudbytter og der er et stort antal agronomiske faktorer, som kan have en indflydelse på dette. Flere af disse faktorer kontrolleres af landmanden samt klima- og jordforholdene. Når den rette sort er udvalgt til de lokale dyrkningsforhold, plantes majsen så den tillades udviklingen af en kolbe per plante. For at opnå høje majsudbytter er det vigtigt at maksimere antallet af kerner i hver kolbe og kernevægten. Gennem et afbalanceret gødskningsprogram kan landmanden opnå dette.

Planteernæring og majsudbytte

Kvælstof er vigtigt for at sikre høje udbytter. Det fungerer som brændstof for vækst og udvikling og skal uden videre være tilgængeligt.

Fosfor er især vigtigt for rodudvikling og god afgrødeetablering. Kalium fungerer ligesom kvælstof som en booster af majsens udvikling og store mængder optages af den voksende plante. Tilgængeligheden skal afbalanceres ligesom ved kvælstofanvendelse. Korrekt tilførsel af kalium kan endvdere hjælpe til at minimere effekterne af frostskader og reducere risikoen for lejesæd. Kalium er vigtigt for åbne- og lukkemekanismerne i stomata og lav tilgængelighed resulterer i tab af vand fra planten.

Magnesium og svovl øger den fotosyntetiske aktivitet og hjælper med at opretholde en god vækst. Calcium sikrer plantens styrke, beskytter rødderne, bladene og stænglens produktion. Bor er nødvendig for pollendannelse og er vigtig for kolbe- og kerneudvikling. Zink er vigtigt for den fotosyntetiske aktivitet i planten. Mangel på et eller flere af mikronæringsstofferne kan også reducere vækstprocesserne og dermed udbyttet.

Andre faktorer som påvirker majsudbyttet

  • Vedligeholdelse af korrekt reaktionstal i jorden sikrer at næringsstofferne er tilgængelige og maksimerer væksten.
  • Det foretrukne reaktionstal for majs ligger mellem 6,0 og 7,0.
  • En god jordstruktur er vigtig for et stærkt rodnet og for udviklingen.
  • Majs er især følsom over for jord komprimering.
  • Gode læforhold samt sædskifte hjælper til at øge majsudbyttet.
  • Et godt sædskifte reducerer angreb af sygdomme og opformering af ukrudt.