Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Tørstof er vigtigt både for kartofler som sælges friske, men også for kartofler som indgår i viderefremstilling. Knolde med et tørstofindhold på omkring 18-20% er normalt mere modtagelige overfor stødpletter og falder mere fra hinanden ved kogning. Til benyttelse i viderefremstilling er det derfor vigtigt med et højt tørstofindhold. Normalt giver et tørstofindhold på 20-25% en flot stegefarve. Kvælstof, kalium og magnesium kan alle have en indflydelse på tørstofindholdet.

Næringsstoffernes påvirkning af tørstofindholdet

Kvælstof

Kvælstof er et essentielt næringsstof i bladmassens vækst, men overdreven brug i de senere stadier kan fører til overdreven bladvækst, som kan betyde en senere modning, hvilket kan reducere stivelses- og tørstofindholdet. Omvendt kan det, såfremt kartoflerne viser  tegn på for tidlig afgroning, være nødvendigt at tilføre ekstra kvælstof. Dette kan fx være i YaraLiva Tropicote.

Forsøget herunder fra Norge viser hvordan sen og overdreven anvendelse af kvælstof kan reducere tørstofindholdet.

 

 

For meget vækst ved de sene vækststadier kan resultere i overdimensionerede kartofler, som kan revne i selve knolden. 

 

 

Kalium

Anvendelsesformen af kalium har en effekt på tørstofindholdet. Sulfat eller kaliumsulfat kan resultere i højere tørstofindhold end kaliumklorid og er derfor ofte den foretrukne for i kartofler.

Dette forsøg fra Danmark viser et højere tørstofindhold opnået ved anvendelse af SOP end ved MOP.

Magnesium

Lav tilgængelighed af magnesium kan føre til et reduceret stivelsesindhold i knoldene og forsøg har bevist de positive effekter som magnesium har på tørstofindholdet og vægtfylde.

Andet der kan påvirke tørstofindholdet

  • Udvælge den rigtige sort, som kan leve op til forventningerne.
  • Valg af sættekartofler af høj kvalitet med mindre risiko for sygdom.
  • Undgå valg af marker hvor ugunstige faktorer som dårlige drænmuligheder eller lav vandkapacitet er tilstede.
  • Anvendelse af plantebeskyttelse for at reducere opbygning af knoldsygdomme.
  • Vanding for at optimere udbyttet.
  • Tidligt optagning, hvilket minimerer risikoen for sene sygdomme i knoldene.

Få Yaras råd omkring alle kvalitets spørgsmål til kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Stødpletter på kartoflerne er et stort problem i kartoffelindustrien og er en stor faktor til klager fra forbrugerne og økonomiske tab I industrien. Den korrekte gødskning inden høst kan minimere risikoen for stødpletter.
Reducering af misfarvninger i kartofler

Reducering af misfarvninger i kartofler

Misfarninger eller sort/brunt kød i knolden er skyld i store tab. Misfarvningen skyldes en oxidering af fenolsubstanser, hovedsageligt tyrosin og melanin. Kalium, magnesium og bor kan alle have en effekt på misfarvninger.
Reducering af indre pletter i kartofler

Reducering af indre pletter i kartofler

Indre sorte pletter er en fysiologisk defekt i knolden og skyldes celledød, som ses ved små sorte pletter.
Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Tørstof er vigtigt både for kartofler som sælges friske, men også for kartofler som indgår i viderefremstilling. Knolde med et tørstofindhold på omkring 18-20% er normalt mere modtagelige overfor stødpletter og falder mere fra hinanden ved kogning.
Påvirkning af stivelsesindholdet og stivelseskvaliteten i kartofler

Påvirkning af stivelsen i kartofler

Kartofler er en af de vigtigste kilder til stivelse verden over. Valg af sort er meget vigtigt og kartofler med mere en 13% i stivelsesindhold er krævet i lande som Tyskland. Normalt gælder at højere stivelsesindhold giver et mindre spild.
Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Skindkvaliteten bliver vigtigere og vigtigere da forbrugerne forventer kartofler med ren og flot skind, især når der købes pakkede- eller løse kartofler. Kartofler med skindsygdomme som almindelig kartoffelskurv, pulverskurv, skorpeskurv og vadmelskurv er...