Reducering af misfarvninger i kartofler

Misfarninger eller sort/brunt kød i knolden er skyld i store tab. Misfarvningen skyldes en oxidering af fenolsubstanser, hovedsageligt tyrosin og melanin. Kalium, magnesium og bor kan alle have en effekt på misfarvninger.

Næringsstoffernes påvirkning af misfarvninger

Kalium

Kalium påvirker sorte misfarvninger i kartoflerne efter kogning.

Dette forsøg fra USA viser påvirkningen af kalium på misfarvninger ved to forskellige sorter. Kalium påvirker koncetrationen af organiske anioner som citronsyre og askorbinsyre. Disse to molekyler fungerer som antioxidanter, der hjælper med at undgå misfarvninger.

Magnesium

Lave magnesiumniveauer kan øge modtageligheden for enzymatiske misfarvninger. Dette forsøg fra USA viser magnesiums indflydelse på enzymatiske misfarvninger.

Bor

Bor reducerer oxideringen af fenoler, som er skyld i enzymatisk misfarvning. Derfor er tilgængeligheden af bor vigtig og kan hjælpe til med at reducere fremkomsten af misfarvninger i kartoffelknolde. Dette forsøg fra Holland viser bors indflydelse på enzymatisk misfarvning.

Andet som påvirker misfarvninger

  • Vælge den rette sort for at opnå det ønskede tørstofindhold.
  • Være forsigtige ved optagning og sortering så fysiske skader og stødpletter undgåes.
  • Vanding for at undgå eller minimere sygdomme som almindelig skurv
  • Optag under de rette forhold så fysiske skader og sygdomsinfektioner undgåes.
  • Kontrol af temperatur og fugtighed ved lagring

Få Yaras råd omkring alle kvalitets spørgsmål til kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Stødpletter på kartoflerne er et stort problem i kartoffelindustrien og er en stor faktor til klager fra forbrugerne og økonomiske tab I industrien. Den korrekte gødskning inden høst kan minimere risikoen for stødpletter.
Reducering af misfarvninger i kartofler

Reducering af misfarvninger i kartofler

Misfarninger eller sort/brunt kød i knolden er skyld i store tab. Misfarvningen skyldes en oxidering af fenolsubstanser, hovedsageligt tyrosin og melanin. Kalium, magnesium og bor kan alle have en effekt på misfarvninger.
Reducering af indre pletter i kartofler

Reducering af indre pletter i kartofler

Indre sorte pletter er en fysiologisk defekt i knolden og skyldes celledød, som ses ved små sorte pletter.
Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Tørstof er vigtigt både for kartofler som sælges friske, men også for kartofler som indgår i viderefremstilling. Knolde med et tørstofindhold på omkring 18-20% er normalt mere modtagelige overfor stødpletter og falder mere fra hinanden ved kogning.
Påvirkning af stivelsesindholdet og stivelseskvaliteten i kartofler

Påvirkning af stivelsen i kartofler

Kartofler er en af de vigtigste kilder til stivelse verden over. Valg af sort er meget vigtigt og kartofler med mere en 13% i stivelsesindhold er krævet i lande som Tyskland. Normalt gælder at højere stivelsesindhold giver et mindre spild.
Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Skindkvaliteten bliver vigtigere og vigtigere da forbrugerne forventer kartofler med ren og flot skind, især når der købes pakkede- eller løse kartofler. Kartofler med skindsygdomme som almindelig kartoffelskurv, pulverskurv, skorpeskurv og vadmelskurv er...