Forbedring af skindkvaliteten i kartofler

Skindkvaliteten bliver vigtigere og vigtigere da forbrugerne forventer kartofler med ren og flot skind, især når der købes pakkede- eller løse kartofler. Kartofler med skindsygdomme som almindelig kartoffelskurv, pulverskurv, skorpeskurv og vadmelskurv er mindre attraktive og må forventes at have en kortere levetid ved opbevaring.

Eksempler på forskellige slags skurv:

 

Næringsstoffers påvirkning af skrælkvaliteten

En afbalanceret forsyning af næringsstoffer vil reducere forekomsten af skindsygdomme og vil forbedre skindkvaliteten. Kalcium styrker knoldens skind og giver bedre modstandskraft mod mange sygdomme. Bor, magnesium og mangan kan reducere graden af kartoffelskurv, zink kan minimere pulverskurv og svovl kan reducere både almindelig skurv og pulverskurv.

Calcium

Calcium styrker kartoflens skind og giver bedre modstandskraft mod mange sygdomme som f.eks. kartoffelskurv, pulverskurv, skorpeskurv og vadmelskurv. Disse uafhængige undersøgelser fra England viser reduktionen i skindsygdomme, som er forårsaget af forskellige ting, ved efterfølgende behandling med calciumnitrat.

Bor

Bor hjælper med at stabilisere calcium i cellevæggene og har også en påvirkning på kalciumoptaget. Tilgængeligheden af bor er derfor vigtig for at sikre et maksimalt udbytte. Dette forsøg  viser hvordan bor påvirker kalciumindholdet i knoldende og viser samtidig hyppigheden af skinsygdomme.

Svovl

Svovl hjælper til at reduceret niveauet af almindelig skurv og pulverskurv. Effekten kan være fordi jordens reaktionstal reduceres de steder hvor svovl benyttes. Den bedste effekt fåes ved at anvende tilgængeligt svovl direkte i jorden ved plantning. Bladgødskning kan dog også reducere infektionerne.

Andre faktorer som påvirker skrælkvaliteten

  • Undgå valg af marker hvor ugunstige faktorer som sygdomme, dårlige drænmuligheder eller lav vandkapacitet er tilstede.
  • Valg af sættekartofler af høj kvalitet med mindre risiko for sygdom.
  • Desinfektion af lager for at undgå at tidligere sygdomme.
  • Vanding for at undgå eller minimere risikoen for sygdomme som almindelig skurv
  • Optag under de rette forhold så fysiske skader og sygdomsinfektioner undgåes.
  • Undgå kalkning lige efter sætning da dette kan resultere i almindelig skurv.

Få Yaras råd omkring alle kvalitets spørgsmål til kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Stødpletter på kartoflerne er et stort problem i kartoffelindustrien og er en stor faktor til klager fra forbrugerne og økonomiske tab I industrien. Den korrekte gødskning inden høst kan minimere risikoen for stødpletter.
Reducering af misfarvninger i kartofler

Reducering af misfarvninger i kartofler

Misfarninger eller sort/brunt kød i knolden er skyld i store tab. Misfarvningen skyldes en oxidering af fenolsubstanser, hovedsageligt tyrosin og melanin. Kalium, magnesium og bor kan alle have en effekt på misfarvninger.
Reducering af indre pletter i kartofler

Reducering af indre pletter i kartofler

Indre sorte pletter er en fysiologisk defekt i knolden og skyldes celledød, som ses ved små sorte pletter.
Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Tørstof er vigtigt både for kartofler som sælges friske, men også for kartofler som indgår i viderefremstilling. Knolde med et tørstofindhold på omkring 18-20% er normalt mere modtagelige overfor stødpletter og falder mere fra hinanden ved kogning.
Påvirkning af stivelsesindholdet og stivelseskvaliteten i kartofler

Påvirkning af stivelsen i kartofler

Kartofler er en af de vigtigste kilder til stivelse verden over. Valg af sort er meget vigtigt og kartofler med mere en 13% i stivelsesindhold er krævet i lande som Tyskland. Normalt gælder at højere stivelsesindhold giver et mindre spild.
Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Skindkvaliteten bliver vigtigere og vigtigere da forbrugerne forventer kartofler med ren og flot skind, især når der købes pakkede- eller løse kartofler. Kartofler med skindsygdomme som almindelig kartoffelskurv, pulverskurv, skorpeskurv og vadmelskurv er...