Reducering af indre pletter i kartofler

Indre sorte pletter er en fysiologisk defekt i knolden og skyldes celledød, som ses ved små sorte pletter.

Næringsstoffer og stivelsesindholdet

Indre pletter er normalt forbundet med enten dårlig eller afbrudt calcium tilgængelighed til nye celler. Kalcium er en del af cellevæggene og kan ikke omfordeles, hvilket betyder at calciumanvendelse er vigtig når nye celler skabes. Kalcium kan ikke optages i cellen når først celleudvidelsen er begyndt og for lidt calcium vil lede til cellens kollaps og skabe pletter.

Bor

Sammen med kalium, calcium og magnesium er bor et vigtigt element i cellevæggene. Bor fungerer som et bindemiddel mellem pektinerne og hjælper med sammenhængskraften i cellevævet. Derfor har bor en effekt på knoldenes lagerevne. Bor påvirker også calciumoptaget og tilgængeligheden er derfor vigtig for at opnå en afbalanceret forsyning af næringsstoffer.

Andet som påvirker indre pletter

  • Undgå valg af marker hvor ugunstige faktorer som dårlige drænmuligheder eller lav vandkapacitet er tilstede.
  • Vanding for at optimere udbyttet.

Få Yaras råd omkring alle kvalitets spørgsmål til kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Stødpletter på kartoflerne er et stort problem i kartoffelindustrien og er en stor faktor til klager fra forbrugerne og økonomiske tab I industrien. Den korrekte gødskning inden høst kan minimere risikoen for stødpletter.
Reducering af misfarvninger i kartofler

Reducering af misfarvninger i kartofler

Misfarninger eller sort/brunt kød i knolden er skyld i store tab. Misfarvningen skyldes en oxidering af fenolsubstanser, hovedsageligt tyrosin og melanin. Kalium, magnesium og bor kan alle have en effekt på misfarvninger.
Reducering af indre pletter i kartofler

Reducering af indre pletter i kartofler

Indre sorte pletter er en fysiologisk defekt i knolden og skyldes celledød, som ses ved små sorte pletter.
Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Tørstof er vigtigt både for kartofler som sælges friske, men også for kartofler som indgår i viderefremstilling. Knolde med et tørstofindhold på omkring 18-20% er normalt mere modtagelige overfor stødpletter og falder mere fra hinanden ved kogning.
Påvirkning af stivelsesindholdet og stivelseskvaliteten i kartofler

Påvirkning af stivelsen i kartofler

Kartofler er en af de vigtigste kilder til stivelse verden over. Valg af sort er meget vigtigt og kartofler med mere en 13% i stivelsesindhold er krævet i lande som Tyskland. Normalt gælder at højere stivelsesindhold giver et mindre spild.
Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Skindkvaliteten bliver vigtigere og vigtigere da forbrugerne forventer kartofler med ren og flot skind, især når der købes pakkede- eller løse kartofler. Kartofler med skindsygdomme som almindelig kartoffelskurv, pulverskurv, skorpeskurv og vadmelskurv er...