Forbedring af kvaliteten i kartofler

Kartoffelkvaliteten er især afhængig af tre kriterier: knoldkvaliteten, skindkvaliteten, lagerfasthed samt kogekvaliteten. Et afbalanceret gødningsprogram er vigtigt for at kunne kontrollere disse parametre.

Knoldkvalitet

Knoldkvaliteten, hvad end det handler om tørstofindholdet, stivelsesindholdet, sygdomme eller kogekvalitet meget vigtige for forbrugeren.

Kvælstof fremmer blad og knoldvækst og maksimerer stivelsesindholdet. Fosfor hjælper til at bibeholde blad- og knoldvæksten og påvirker samtidig stivelses-kvalitet og indhold. Kalium maksimerer vandoptaget og produktionen af tørstof og kan hjælpe med at reducere niveauet af stødpletter. Calcium minimerer svampeangreb og sorte pletter, mens magnesium sikrer en stærk fotosyntesekapacitet og god vækst. Bor hjælper med at reducere svampeangreb i selve knolden.

Skindkvaliteten

Skindkvaliteten bliver vigtigere og vigtigere da forbrugere i højere grad end tidligere forventer kartofler med ren og attraktiv skind, især når der købes pakkede eller løse kartofler. Kartofler med skindsygdomme er ikke kun mindre attraktive, men kan også forventes at have en kortere lagerstabilitet.

En afbalanceret næringsstoftilførsel vil reducere antallet af skindsygdomme og forbedre skindkvaliteten. Calcium styrker knoldenes skind og giver bedre modstandskraft mod sygdomme, bor forbedrer effekten af kalcium ved at forbedre optagelsesevnen og kan derfor være med til at reducere niveauet af almindelig skurv og andre sygdomme. Zink kan minimere pulverskurv og svovl kan have en effekt på både pulverskurv og almindelig skurv.

Lagerfasthed og kogekvalitet

For at kunne forsyne markedet hele sæsonen, er det nødvendigt at lagre kartofler. Knolde, som er mindre tilbøjelige til stødpletter og misfarvninger, vil klare sig bedre på lager og også beholde en bedre tilberedringskvalitet. Sortsvalget har endvidere betydning for lagerfastheden, idet nogle sorter egner sig bedre til at kunne opbevares på lager i længere tid.

Den korrekte næringsstofbalance inden høst vil have en indflydelse på knoldenes lagerfasthed, samt kogekvalitet. Kalium, calcium, magnesium og bor har alle en positiv effekt på lagerfastheden ved at nedsætte antallet af knolde med stødpletter og misfarvninger.

Få Yaras råd omkring alle kvalitets spørgsmål til kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Reducering af stødpletter i kartofler

Stødpletter på kartoflerne er et stort problem i kartoffelindustrien og er en stor faktor til klager fra forbrugerne og økonomiske tab I industrien. Den korrekte gødskning inden høst kan minimere risikoen for stødpletter.
Reducering af misfarvninger i kartofler

Reducering af misfarvninger i kartofler

Misfarninger eller sort/brunt kød i knolden er skyld i store tab. Misfarvningen skyldes en oxidering af fenolsubstanser, hovedsageligt tyrosin og melanin. Kalium, magnesium og bor kan alle have en effekt på misfarvninger.
Reducering af indre pletter i kartofler

Reducering af indre pletter i kartofler

Indre sorte pletter er en fysiologisk defekt i knolden og skyldes celledød, som ses ved små sorte pletter.
Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Påvirkning af tørstofindholdet i kartofler

Tørstof er vigtigt både for kartofler som sælges friske, men også for kartofler som indgår i viderefremstilling. Knolde med et tørstofindhold på omkring 18-20% er normalt mere modtagelige overfor stødpletter og falder mere fra hinanden ved kogning.
Påvirkning af stivelsesindholdet og stivelseskvaliteten i kartofler

Påvirkning af stivelsen i kartofler

Kartofler er en af de vigtigste kilder til stivelse verden over. Valg af sort er meget vigtigt og kartofler med mere en 13% i stivelsesindhold er krævet i lande som Tyskland. Normalt gælder at højere stivelsesindhold giver et mindre spild.
Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Forbedring af skrælkvaliteten i kartofler

Skindkvaliteten bliver vigtigere og vigtigere da forbrugerne forventer kartofler med ren og flot skind, især når der købes pakkede- eller løse kartofler. Kartofler med skindsygdomme som almindelig kartoffelskurv, pulverskurv, skorpeskurv og vadmelskurv er...