Håndtering og opbevaring af NOx-reagenser: Ammoniak og urea

I kraft af vores ekspertise inden for ammoniak og urea til brug i SCR- og SNCR-systemer til NOx-reduktion tilbyder Yara opbevaringsløsninger, som vi kan designe og konstruere specifikt til dig.

Sådant opbevaringsudstyr kan:

 • Bygges i et SNCR- eller SCR-system eller med DeNOx-hybridsystemer, som forener SCR- og SNCR-teknologierne
 • Være uafhængig med en lagertank på en anden del af anlægget

Det er vores målsætning at udvikle en lagerløsning, der hjælper dig med at optimere styringen af dit forbrug af ammoniak eller urea hos dig. Hertil benytter vi 2 trin:

Trin 1: Udfør en evaluering af situationen, inden der udformes en løsning, der er optimal i din installation.
Trin 2: Installer standardiserede eller specialbyggede tanke, som enten er helt nye, eller som er en del af renoveringen af en DeNOx-installation, så den imødekommer nye behov.

At cement plant

Vi kan hjælpe dig med at

 • Opgradere til en større lagerkapacitet
 • Skifte fra et deNOx produkt til en anden (f.eks. fra ammoniak til en ammoniakopløsning)
 • Installere nye rør til forsyningssystemet
 • Udføre opløsning af deNOx middel på din lokalitet (kun i forbindelse med urea) eller installere en dedikeret fortyndingsenhed
Kundeservice - Danmark
Kundeservice - Danmark
Industrial solutions

Telemetrisystem og sikker opbevaring af ammoniakopløsningen til reduktion af kvælstofoxider

Vi tilbyder en telemetriløsning, som giver dig fuldstændig kontrol og overblik over dit lager af ammoniakopløsning til NOx-reduktion. Med Yaras telemetriløsning overvåges din beholdning af reduktionsmiddel konstant: Vi forpligter os til at holde mængden på et niveau, du har fastlagt på forhånd.

Med vores online-telemetriværktøj kan du overvåge dit forbrug og din lagerbeholdning i realtid. På dette grundlag kan vi hjælpe dig med at administrere og i visse tilfælde endda optimere planlægningen af dine leverancer af reagenserne til dine SCR- eller SNCR-systemer og dermed:

 • Sikre din forsyning bedre med dette effektive planlægningsværktøj
 • Styre dine beholdninger med færre bekymringer: Da du har transparent adgang til dine lagerbeholdninger i realtid, kan du gribe ind med det samme. Du kan også når som helst overvåge dine forbrugsmønstre vedr. reagenser til DeNOx
 • Afgive bestilling uden videre: Du kan optimere planlægningen af dine leverancer af reduktionsmidler til dine SCR- eller SNCR-systemer

Yara styrer efterleveringen af dit reagens på grundlag af automatiserede forespørgsler til systemet, og det betyder, at du kan koncentrere dig om andre opgaver og være sikker på en pålidelig forsyning med reagens. Vi kan tilbyde et komplet telemetrisystem, som omfatter: 

 • Installationen af telemetriværktøjet 
 • Overvågning af beholderniveauer 
 • System til indsamling og overførsel af data med mulighed for overvågning på en brugervenlig webside, som er tilgængelig fra computere i styrecentralen, fra din skrivebordscomputer og endda fra smartphones og tablets. Du kan følge med i realtid og ændre dit forbrug og dine lagerbestande direkte.

Vores telemetrisystem er fleksibelt og kan bruges til at indsamle data og overvåge andre data som f.eks. temperatursensorer, tryksensorer og kemiske sensorer. Kontakt vores NOx-kontrolekspert for at få mere at vide om pålidelige leverancer af ammoniakopløsning.

Yara: Eksperten i ammoniak med sikre, pålidelige og omkostningsoptimerede leverancer 

Yara er verdens største producent af ammoniak og tilbyder en helt unik ekspertise inden for håndtering af ammoniak. Med fabrikker i hele Europa betyder Yara uovertruffen pålidelighed med garanti for forsyninger. Vi transporterer ammoniak og forskellige opløsninger af det i hele verden til forskellige anvendelsesområder, herunder bl.a. styring af NOx. Yara leverer det reduktionsmiddel, du end måtte vælge, via vores unikke netværk af fabrikker og tilbyder på den måde en alternativ og pålidelig forsyning.

Sikre lagerløsninger til ammoniak

Vi tilbyder også systemer til:

1. Fortynding af vandfrit ammoniak – tæt på – eller på din lokalitet. Det betyder, at: 

 • Ammoniak transporteres til din lokalitet, mens risikoen ved opbevaring reduceres
 • Et specialbygget fortyndingssystem til ammoniak kan installeres tæt på lokaliteten 
 • Ammoniak leveres af Yara, og fortyndingen varetages af dit fortyndingssystem. Ammoniakopløsningen overføres derefter til din fabrik til anvendelse i processen til reduktion af NOx-emissioner.

Kontakt vores eksperter i NOx-styring for at få mere at vide om vores løsninger til fortynding af ammoniak.

2. Ammoniakopløsninger: Vores opbevaringsløsninger er designet med henblik på optimal udnyttelse af lagerområdet, som du har til rådighed: 

 • Hvis der er knapt med frihøjde, kan der installeres en vandret tank
 • En lodret tank muliggør stor lagerkapacitet på et relativt lille areal

 

 

Vores løsning til opbevaring og håndtering of ammoniakopløsning: 

 • Den er brugervenlig og kræver kun minimal brugerundervisning, fordi den både er enkel at installere og vedligeholde 
 • Overflødiggør brugen af komplicerede buffersystemer, som ofte er nødvendige i andre lagersystemer
 • Minimerer luftemissioner og forhindrer spild af produktet på eller i nærheden af lokaliteten 
 • Arbejder om nødvendigt med en tryksat enhed. Denne løsning tager højde for ændringer i trykket som følge af gassens udvidelse / sammentrækning og trykket i dampproduktet 
 • Den er udviklet i overensstemmelse med EN-12952-14: 2004