Korrosionshæmmer til beton

Korrosion i beton er en stor udfordring inden for byggeriet. Et betonadditiv, der samtidig fungerer som korrosionshæmmer, er en enorm fordel for konstruktionens holdbarhed, uanset om der måtte være tale om en bygning, en bro, en tunnel eller andre infrastrukturanlæg. Betonstørkningsacceleratorer baseret på klorid kan medføre alvorlige skader på anlæg, fordi brugen af dem fører til korrosion.

I midten af 1990'erne udviklede Yara NitCal, et renset specialnitrat til brug som betonstørkningsaccelerator, der giver dig en lang række yderligere fordele i forhold til andre betonacceleratoradditiver.

NitCal

NitCal giver strukturer yderligere styrke ved at reducere korrosion i forstærkningsarmeringer. Produktet er miljøvenligt.

På denne måde opnår dit byggeprojekt, din bygning eller dit infrastrukturanlæg fordele i form af langsigtet holdbarhed, hvilket reducerer omkostningerne over hele levetiden ved at mindske reparations- og renoveringsomkostninger. Vedligeholdelsesomkostninger med forbindelse til reparationer og eventuelle renoveringer reduceres. En af de vigtigste fordele ved NitCal er, at produktet forlænger levetiden på bygningen, broen, tunnellen eller andre projekter, du måtte have behov for at opføre.

Derudover er NitCal et miljøvenligt produkt, som ikke er farligt, og som ikke danner alkaliaggregatreaktion (AAR).

NitCal kan levers som ikke-overfladebehandlet granulat eller som væskeopløsning. Produktet tilsættes til beton enten før eller under sammenblandingen for at ændre betonens egenskaber.

Nemt at håndtere og meget sikkert

NitCal er sikkert at håndtere og omkostningseffektivt i forhold til alternative produkter. Det fås i granulatform og som væskeopløsninger. NitCal er ikke reguleret af de internationale regler for farligt gods til søs (IMDG) (vedr.: Særforbehold 208), hvilket gør det meget nemt at håndtere og transportere.

Pålidelige leverancer direkte til din lokalitet

Dette produkt kan afhængigt af dine behov leveres som bulk-vare eller i IBC-beholdere . Produktet kan leveres direkte til din lokalitet. Da Yara driver et verdensomspændende netværk bestående af 200 terminaler og lagre i flere end 150 lande, kan vi levere lokalt til dig, så du altid kan være sikker på, at din NitCal-ordre når frem til dig, når der er brug for den.

Anbefalet dosering af Yara NitCal som betonstørkningsaccelerator

Din NitCal-dosering afhænger i vid udstrækning af:

  • Hvor meget cement der bruges: det anbefales i betragtning af NitCal-produktets frosthæmmende egenskaber at udføre forudgående prøver på stedet.
  • Hvad er den endelige anvendelse: doseringen er afhængigt af anvendelsen:
    • Størkningsaccelerator
    • Korrosionshæmmer
    • Frostsikring
    • Udligne plasticeringsmidlers forsinkende virkning

Der skal bl.a. tages højde for faktorer som f.eks. den benyttede cementtype og doseringsmetoden. Kontakt din lokale NitCal-specialist for at få anbefalinger på dette område, så du opnår optimale doseringer. Korrekt dosering er vigtig for at opnå de bedste resultater.

Vær opmærksom på, at "frostsikrings"-egenskaben kræver forudgående afprøvning.

Corrosion inhibitor

Elena Gjetanger
Elena Gjetanger
International Sales Manager