Betonadditivets "Carbon Footprint"

Carbon Footprint er et begreb, som i stadigt stigende grad beskæftiger betonproducenter og byggeselskaber på deres lokaliteter. Brugen af NitCal medvirker til at opnå et bedre CO₂ regnskab, idet Yara på virksomhedens produktionsanlæg udnytter ultramoderne teknologier til reduktion af CO₂-emissioner, herunder bl.a. nitro-fosfat-processen, og derudover reduktion af N₂O-dannelsen ved udnyttelse af egne, specialudviklede katalysatorer.

Betonproduktion med et beskedent "Carbon Footprint"

Betonproducenter og byggepladser er i stadigt stigende omfang nødt til at udtænke miljøbevidste løsninger med små Carbon Footprint. Med NitCal får du et råstof, der er svaret på moderne miljømæssige udfordringer. Vores specialnitrater til betonacceleratoradditiver produceres faktisk på en miljøvenlig måde.

Yara Porsgrunn

Til egne fabrikker, herunder Porsgrunn i Norge, hvor NitCal produceres, benytter Yara nitro-fosfat-processen. Yara har designet og udviklet en særlig N2O-katalysator, der anvender små piller fremstillet af kobolt og ceriumoxid. I en højtemperaturproces på vores salpetersyrefabrikker nedbrydes N2O til kvælstof og ilt.

Alle Yaras salpetersyrefabrikker benytter i lighed med mange konkurrenters fabrikker i dag denne ultramoderne teknologi. Den har bidraget til at reducere Yaras CO2 regnskab (carbon footprint) udtrykt i CO2-emissioner med 45 % fra 2004 til 2010.

CO2 regnskabet (carbon footprint) fra vores betonhærdningsaccelerator

Yara's N2O-katalysatorteknologi reducerer CO2 regnskabet udtrykt i CO2-emissioner pr. kilo fast kalcium-nitrat (CN). Mens Yaras produktion kun afgiver 0,64 kg CO2 pr. kilo fast CN, danner konkurrerende processer med N2O-behandling 1,0 kg CO2 pr. kg CN. Uden N2O-behandling er emissionen op til 1,8 kg CO2 pr. kg CN. Brugen af fartøjer med lavere emissioner er med til at opretholde dette beskedne CO2 regnskab, selv efter at der er taget højde for transport.

Hvis du vil vide mere om dette Carbon Footprint, er du meget velkommen til at kontakte vores salgsteam

Elena Gjetanger
Elena Gjetanger
International Sales Manager