Additiv til accelereret betonstørkning

Vores betonstørkningssaccelerator, NitCal, har mange fordele i flere forskellige betonstøbesituationer. Du kan bruge Yaras betonstørkningsaccelerator uden nogen form for risiko for at forringe kvaliteten af din beton.

 • Produktet muliggør betonering i koldt vejr og endda under ekstreme vejrforhold. Det er ikke nødvendigt at indstille arbejdet på byggepladsen, selv om vinteren er rigtigt hård!
 • Produktet reducerer størkningsforsinkelsen ved brug af plastificeringsmidler.
 • Produktet optimerer dit forbrug af vand og cement ved anvendelse i forbindelse med superplastificeringsmidler. NitCal udnytter hydreringsvarme til at forhindre frysning og ændrer ikke på vandets frysepunkt.

Holder byggepladser i gang ved alle temperaturer

NitCal er en blanding af rensede nitratsalte, som Yara har specialudviklet for at kunne tilbyde en række fordele i forhold til andre betonacceleratorer, der fås på markedet.

Construction site

Nemt at håndtere og meget sikkert

NitCal er sikkert at håndtere og omkostningseffektivt i forhold til alternative produkter. Det fås i granulatform og som væskeopløsninger. NitCal er ikke reguleret af de internationale regler for farligt gods til søs (IMDG) (vedr.: Særforbehold 208), hvilket gør det meget nemt at håndtere og transportere.

NitCal is safe to handle and cost efficient compared to alternative products. It is available in granules or liquid solutions. NitCal is not regulated by the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) (re: Special Provision 208), making it easy to handle and ship.

Pålidelige leverancer direkte til din lokalitet

Dette produkt kan afhængigt af dine behov leveres som bulk-vare eller i IBC-beholdere . Produktet kan leveres direkte til din lokalitet. Da Yara driver et verdensomspændende netværk bestående af 200 terminaler og lagre i flere end 150 lande, kan vi levere lokalt til dig, så du altid kan være sikker på, at din NitCal-ordre når frem til dig, når der er brug for den.

Anbefalet dosering af Yara NitCal som betonstørkningsaccelerator

Din NitCal-dosering afhænger i vid udstrækning af:

 • Hvor meget cement der bruges: det anbefales i betragtning af NitCal-produktets frosthæmmende egenskaber at udføre forudgående prøver på stedet.
 • Hvad er den endelige anvendelse: doseringen er afhængigt af anvendelsen:
  • Størkningsaccelerator
  • Korrosionshæmmer
  • Frostsikring
  • Udligne plasticeringsmidlers forsinkende virkning

Der skal bl.a. tages højde for faktorer som f.eks. den benyttede cementtype og doseringsmetoden. Kontakt din lokale NitCal-specialist for at få anbefalinger på dette område, så du opnår optimale doseringer. Korrekt dosering er vigtig for at opnå de bedste resultater.

Vær opmærksom på, at "frostsikrings"-egenskaben kræver forudgående afprøvning.

Corrosion inhibitor

Elena Gjetanger
Elena Gjetanger
International Sales Manager