Mangan er essentielt for vintersædens overvintring

Mangan er essentielt for vintersædens overvintring og derfor skal der i de fleste tilfælde tildeles mangan til vintersæden i efteråret. Ofte er det nødvendigt at gentage behandlingen. Da mangan er immobilt i planterne skal behandling gentages når der sker tilvækst af nye blade. På jorde hvor manganmangel ofte opstår bør der tilføres mangan regelmæssigt så længe der er vækst. I milde år kan behandling helt hen til juletid være nødvendig.

Eksempel på manganmangelEr du I tvivl om hvordan symptomerne på manganmangel ser ud, så kan du bruge vores app Yara CheckIT som viser forskellige mangelsymptomer i bl.a. kornafgrøderne. App’en er gratis at downloade og anvende.

Med YaraVita Gramitrel tilføres 150 g mangan/liter, men der tilfører endvidere også kobber, zink, magnesium og en mindre mængde kvælstof. Generelt ser vi, at hvis der i planteanalyser konstateres et lavt indhold af mangan ses der ofte også samtidigt lave indhold af kobber og zink. Dette skyldes at tilgængeligheden i jorden af disse tre næringsstoffer påvirkes af de samme faktorer. Deres tilgængelighed falder med stigende reaktionstal og iltindhold i jorden. Magnesium er som mangan med til at sikre overvintringen. Kvælstof øger optaget af de andre næringsstoffer. Se mere om planteanalyser og sammenhængen mellem de forskellige næringsmangler her.

Forebyggende anvendes 1 l YaraVita Gramitrel pr. ha. Denne behandling gentages om nødvendigt 3-4 uger efter når ny bladmasse er fremkommet. På arealer med erfaringsvis større problemer med manganmangel suppleres med 0,25 l YaraVita Mantrac Pro pr. ha.

Forsøg med Mikronæringsstoffer

I sæsonen 2016 blev der kørt en Landsforsøgsserie hvor der blev afprøvet forskellige løsninger på brug af mikronæringsstoffer i vinterbyg. I forsøgene blev der anvendt mikronæringsstoffer flere gange både i efteråret og i foråret. Mikronæringsstofferne er tilført sammen med plantebeskyttelse. I fire led er der afprøvet bredespekterede løsninger. Den bredspektrede løsning med YaraVita Gramitrel forstærket med mangan via  YaraVita Mantrac PRO både forår og efterår har medført det højeste udbytte. I efteråret blev der anvendt 1 liter YaraVita Gramitrel + 0,25 liter Mantrac Pro.
I tre andre led blev der kun anvendt manganprodukter, dvs. mangansulfat, mangannitrat og YaraVita Mantrac PRO.

Forsikring – sikring af mikronæringsstoffer

Tilførsel af mikronæringsstoffer vil i mange tilfælde være en form for forsikring. I forsøgsserien har det gennemsnitlige udbytte for behandlingerne været 66 hkg/ha, mens udbyttet for en samlet behandling efterår og forår med i alt 3 liter YaraVita Gramitrel og 0,5 liter YaraVita Mantrac Pro har været 67,6 hkg/ha. Omkostningerne til denne løsning er ca. 175 kr/ha, som betales af et merudbytte på 1,7 hkg/ha. I denne forsøgsserie har det således været omkostningsfrit at sikre forsyningen af mikronæringsstoffer til vinterbyggen og forhindre et  udbyttetab ved en eventuel mangel.

YaraVita-produkterne kan købes direkte i vores webshop eller ved henvendelse til Steen Aarup 22 83 44 00, steen.aarup@yara.com.