YaraVita GRAMITREL

En harmonisk forsyning med alle næringsstoffer er grundlaget for en optimal udvikling af planterne. Magnesium, mangan, kobber og zink har indvirkning i mange processer i plantens stofskifte og er i korn af afgørende betydning for høje udbytter, god kvalitet og plantesundhed.

Alle fire næringsstoffer, samformuleret i YaraVita Gramitrel, sørger for en optimal udvikling af alle udbyttefaktorerne under strækningsvæksten og indtil høst. Anvendelse af YaraVita Gramitrel bevirker, at planterne bedre klarer stresssituationer som fx. tørke, vandmættet jord eller reaktionstal, der er enten for høje eller for lave. YaraVita Gramitrel kan anvendes når der normalt behandles mod manganmangel i foråret. 2-3 l/ha giver en mængde mangan tilsvarende en almindelig behandling med et flydende manganprodukt.

Senere i strækningsvæksten, hvor planterne har et stort behov for optag af alle næringsstoffer, kan man ved anvendelse af YaraVita Gramitrel, sikre at der på intet tidspunkt er en underoptimal forsyning af disse fire vigtige næringsstoffer.

YaraVita Gramitrel er det eneste færdigformulerede blandingsprodukt på markedet, der tilfører kobber og zink i en mængde, der modsvarer bortførslen med afgrøden. 80 hkg/ha hvede bortfører ca. 40-50 g kobber og 200-250 g zink i kerne og halm.

Udenlandske og danske erfaringer med anvendelsen af YaraVita Gramitrel er at markerne er mere ensartede til høst, da pletter i marken med ringere boniteter kommer mere på niveau med de gode områder i marken. Driftsleder Svend Bjerre Kjærgaarden, Lystrup, udtalte i 2014 at hveden var mere ensartet efter anvendelsen af 2 l YaraVita Gramitrel pr. ha anvendt i strækningsvæksten. Den pågældende mark består af lerjord i den ene ende og sand i den anden. Ved høst var marken i modsætning til tidligere meget ensartet – den sandede del boniterede ikke ud som i tidligere år.

Ved SEGES er YaraVita Gramitrel blevet afprøvet i Landsforsøg i to år i vinterhvede (12 forsøg). Resultater herfra ses i grafen. Der blev i gennemsnit opnået i 1,75 hkg/ha for to behandlinger med YaraVita Gramitrel, som er vores anbefalede strategi. Det største merudbytte, der blev opnået var 8,1 hkg/ha, også ved to behandlinger. I alle de forsøg med hvede hvor YaraVita Gramitrel har været anvendt med 2 + 1 liter har der været merudbytter for behandlingen i 16 ud af 24 forsøg.

Effekten af YaraVita Gramitrel i vårbyg er også undersøgt i Landsforsøg i 2014 (3 forsøg) og 2015 (2 forsøg). I alt har disse 5 forsøg i gennemsnit givet et merudbytte på 1,35 hkg.

 Vores anbefaling er at der anvendes 2 l/ha i strækningsvæksten (stadie 31-37).

 

Efter stadie 37 og frem til stadie 49 kan der anvendes yderligere 1 l/ha. YaraVita Gramitrel kan anvendes i alle kornarterne og kan blandes med de fleste bekæmpelsesmidler. Tjek www.tankmix.com for blandingsmuligheder. For bestilling eller yderligere produktinformation klik her.