Forbedring af kvaliteten i vinterbyg

Den ønskede kvalitet af vinterbyggen afhænger af aftagerens specifikationer: skal kornet f.eks. bruges til foder eller til malt. I Danmark dyrkes stort set kun vinterbyg til foder. Det vigtigste at overveje er kornets proteinindhold, rumvægt, vandindhold, kernevægt og sortering.

Afgrødernes gødskning har en stor indvirkning på kvaliteten af den høstede byg og skal derfor kordineres nøje med de ønskede kvalitetsspecifikationer. For at opnå højest mulige udbytter må landmanden ofte imødekomme en kombination af specifikke krav.

 

 

Næringsstoffer og kernekvalitet

Makronæringsstoffer, der påvirker kvaliteten 

Kvælstof og kalium er de mest indflydelsesrige af makronæringsstofferne når det handler om kernekvaliteten. For lidt eller for meget af de to makronæringsstoffer kan have en skadelig effekt. Kvælstof er vigtigt for protein og stivelsesindholdet, mens kalium sikrer stråets styrke og modvirker lejesæd, der kan reducere faldtallet og rumvægten. 

Mikronæringsstoffer, der påvirker kernekvaliteten

Det sekundære næringsstof, svovl, kan påvirke kvælstofindholdet i kernerne og proteinsammensætningen. Kalcium og bor forbedrer styrken i cellevæggene, hvilket hjælper til med at modvirke risikoen for lejesæd. For store mængder kan dog også have en skadelig effekt.