Verdens bygproduktion

Byg er den fjerde mest dyrkede kornsort efter majs, ris og hvede. Der dyrkes omkring 132 mio. ton byg årligt. Verdens bygproduktion blev fordoblet mellem perioden 1961-1979 og nåede sit højdepunkt i 1991 med 170 mio. ton. Siden da er produktionen faldet til omkring 132 mio. ton, hvilket svarer til 78 % i forhold til det der blev dyrket i 1991.

De 132 millioner ton blev høstet på 48,5 mio. hektar og de største arealer blev dyrket i Rusland, som er ansvarlig for 16 % af den totale bygproduktion.Det største område der dyrkes i Europa findes i Spanien, som dyrker omkring 2,7 mio. hektar årligt.

Hvis produktionen udregnes i volumen i stedet for område, er Rusland og Ukraine stadig i front, mens Frankrig og Tyskland kommer ind på tredje og fjerde pladsen.

Bygudbytter varierer meget rundt om i verden og går fra 0,34 t/ha til meget høje udbytter på omkring 8,5 t/ha. I de seneste år er der også i Danmark blevet høstet høje udbytter i vårbyg. Det gennemsnitlige bygudbytte er ca. 207% højere end det var i 1961.