Kobbermangel i vårbyg

Kobbermangel ses ofte i vårsæd på lettere jord og især på sortsandede arealer. Samtidigt kan vi i de mange planteanalyser som planteavlskonsulenter og landmænd sender til vores laboratorium se, at kobberindholdet ofte er i et niveau som er underoptimalt for planternes vækst.

Ud af de 161 planteprøver af byg, som blev sendt ind i 2016, var indholdet under grænseværdien på 7 ppm, i 36 af disse. Altså i 22 % af prøverne har der været en mulighed for at udbyttet ville have været højere, om der havde været tilført kobber til afgrøden. Interessant nok har indholdet i disse prøver også været underoptimalt for enten zink eller mangan i langt de fleste tilfælde. Dette kan ses i diagrammet nedenfor, som viser 161 prøver udtaget i 2016.

I vores sortiment har vi nogle gode, højkoncentrede produkter mod kobbermangel.

YaraVita Gramitrel

  • Indeholder 50 g kobber pr. liter
  • Indeholder desuden 150 g mangan, 80 g zink og 150 g magnesium pr. liter
  • God løsning til forbyggelse af kobber-, mangan-, zink- og magnesiummangel
  • Høj blandbarhed med planteværnsmidler
  • Ingen risiko for svidninger

YaraVita Coptrac

  • Højkoncentreret - indeholder 500 g kobber pr. liter
  • Velegnet ved forventet eller konstateret mangel
  • Færdigformuleret – ingen behov for tilsætning af spredeklæbemiddel
  • Høj blandbarhed med planteværnsmidler
  • Ingen svidningsrisiko – i modsætning til saltopløsninger

Da begge produkter er meget blandbare kan de også bruges i blanding sammen uden problemer og dermed styrke hinanden.

En løsning med 1 l YaraVita Gramitrel + 0,5 l Coptrac er oplagt i vårsædsmarker i strækningsvæksten, på arealer, hvor der er risiko for at støde på kobbermangel, og hvor man også ønsker at gardere sig mod mangan- og zinkmangel. Disse mængder kan naturligvis også deles ud over flere kørsler. 

På marker hvor der konstateres kobbermangel eller hvor der er set kobbermangel i tidligere år kan dosis af YaraVita Coptrac øges til 1 l/ha.