Vårbyggens sundhed

Tilførsel af plantenæringsstoffer giver et forbedret udbytte og kvalitet og sikrer at næringsstofmangler ikke hæmmer planternes vækst og udvikling. En god næringsstofforsyning bidrager også til at planterne bedre kan forsvare sig mod sygdomme. Et afbalanceret gødskningsprogram vil sikre at planternes cellestruktur er stærk, robust og modstandsdygtig. Samtidig hjælper korrekt næringsstofforsyning også på at der ikke opstår ubalance i næringsstofindholdet i planten som kan være skadeligt for plantens sundhed.

Næringsstoffer og vårbyggens sundhed


Kvælstof

Kvælstofmangel gør vårbyg mere udsat over for alle slags sygdomme imens manglen på kalium hæmmer plantens udvikling og medfører små og spinkle planter. Hvis der opstår ubalance i tilgængeligheden af kvælstof og kalium kan dette medføre svagere plantevækst og en højere koncentration af opløselige kvælstofforbindelser og kulhydrater i planten. Især det sidste kan resultere i at planterne udsættes for sygdomme som rustsvamp, skimmel og meldug. Overdreven brug af kvælstof kan også have en skadelig effekt og gøre planterne mere udsatte over for sygdomme.

Det er også vigtigt at bibeholde en god balance mellem kvælstof formerne (nitrat og ammonium), da de hver især er i stand til at bekæmpe forskellige plantesygdomme. Nitrat reducerer sygdomme fra Fusarium, Botrytis, Rhizoctonia og Pythium arterne, mens ammonium reducerer sværhedsgraden af sygdommene fra Pyricularia, Gibberella og Sclerotium arterne.


Fosfor

Ved begrænset tilgængelighed af fosfor, vil udbyttet blive reduceret og forøget modtagelighed mod sygdomme kan fremkomme. Denne reaktion er relateret til fosformangel, begrænset plantemetabolisme og hæmmet vækst, hvilket gør planterne modtagelige overfor patogene angreb. Undersøgelser har vist en 50% forøgelse i angrebene af meldug de steder hvor fosfat ikke anvendes.


Kalium

Kalium manglende planter vil resultere i en mindre akkumulering af stivelse, protein og cellulose hvilket igen kan medføre en ophobning af amider som kan være anledning til forøget risiko for sygdomsangreb. Tyndere cellevægge med mindre mekanisk modstand mod udefrakommende påvirkninger, kan også opstå som et resultat af kaliummangel. En gennemgang af over 1000 forsøg i korn viste at de steder hvor mængden af kalium var lav og ude af balance i forhold til kvælstof tilgængeligheden, reducerede anvendelsen af kalium sygdomme og bakterieinfektioner i over 70% af tilfældene ved byg.

Kaliummangel er også blevet forbundet til en større hyppighed af rustsvamp- og skimmelangreb.

Mangan

Mangan sættes efter flere undersøgelser også i forbindelse med sygdomsbekæmpelse. Mangan har en hæmmende effekt på svampe vækst, især meldug, og er samtidig involveret i produktionen af lignin og suberin, som gør plantens celler mere modstandsdygtige over for infektioner. Derudover har planter med manganmangel sværere ved at omsætte kvælstof, hvilket bevirker en ophobning af kvælstof i plantens blade. Ophobningen kommer så til at virke som en fødekilde til forskellige sygdomme og hæver derved sygdomsniveauet i byggen.