Biostimulanter

Biostimulanter

Yaras biostimulanter omfatter en lang række forskellige produkter til bejdsning, jordforbedring, udsprøjtning mm. Produktionen foregår på vores fabrik i Pocklington i England, hvor alle de øvrige velkendte YaraVita mikronæringsstoffer også produceres.

Biostimulant-produkterne er sammensat af forskellige kombinationer af tangekstrakter fra planten ascophyllum nodosum, humus- og lermineraler, vitaminer og mikronæringsstoffer.

Fælles for alle biostimulant-produkterne er, at de er udviklet efter samme høje standarder for kvalitet, renhed, formulering og afprøvning, som alle øvrige produkter fra Yara.

Der er således tale om en række velafprøvede produkter med dokumenterede effekter og høj kvalitet.

Et vigtigt bidrag til et bæredygtigt landbrug og en sund fødevarekæde

EFU

Biostimulanter forbedrer næringsstofeffektivitet og kvalitet i afgrøden ved at stimulere de naturlige processer i planterne, når de har mest brug for det. Lige fra påføring af jord eller frø til bladsprøjtning. Det betyder, at planterne kan give det størst mulige udbytte, hvor dyrkningsforholdene varierende og/eller ikke er ideelle, så landmanden kan have en drift, der er både rentabel og bæredygtig.

Forsøg

YaraVita® BIOTRAC™

YaraVita BIOTRAC er en flydende formulering til bladgødskning og erYaraVita_BIOTRAC_Biotryc_blue_(002).jpg

baseret på en blanding af næringsstoffer og bioaktive komponenter udvundet af grisetang. 
Produktet blev udviklet for at reducere virkningerne af abiotisk stress og hjælpe planten i perioder med høj metabolisk aktivitet for at forbedre blomstring og frugtudvikling og give bedre kvalitet og udbytte.

YaraVita BIOTRAC købes via vores webshop.

Produktegenskaber og -fordele

  • Fremmer vegetativ vækst.
  • Forbedrer blomstring og frugtudvikling.
  • Forbedrer tolerancen overfor abiotisk stress.

YaraVita® SEEDLIFT™

Seedlift.jpg

YaraVita SEEDLIFT er et bejdsemiddel bestående af tangekstrakter, kvælstof, fosfor og zink. Produktet er blevet anvendt af landmænd over hele verden i en lang årrække og har gentagne gange vist sit værd i forsøg og afprøvninger.


Produktegenskaber og -fordele

  • Giver hurtig og ensartet fremspiring.
  • Øger rodvæksten.

YaraVita® ACTISIL™

YaraVita ACTISIL er en flydende formulering til bladgødskning og er baseret Actisil_1L_Biotryg.jpg

på cholin stabiliseret orthosilicic acid (ch-OSA®) og calcium. Produktet blev udviklet for at hjælpe planten med at forblive stærk under vanskelige vækstbetingelser samt for at forbedre kvalitet og udbytte.

YaraVita ACTISIL købes via vores webshop.


Produktegenskaber og -fordele

  • Patentert formulering som sikrer stabilitet og effekt.
  • Styrker cellevæggene.
  • Forbedrer holdbarheden.
  • Forbedrer tolerancen overfor abiotisk stress.