YaraMila - effektivt fosfor

Den mest effektive form for fosfor i handelsgødning er en sammensætning af vandopløseligt- og citrat-opløseligtfosfor.

I Yara-gødning er 70-80 procent vandopløseligt fosfor på orthofosfat form og den resterende del er citratopløseligt – kalder vi også for P-Extend. Det vandopløselige fosfor kan optages direkte af planterne, men vil også være udsat for at blive fastlåst i jorden. Dette sker fordi aluminium- og jernforbindelser samt jorden, har en stor evne til at binde fosfor. Denne binding sker relativt hurtigt. Således er planterne i ”konkurrence” med jorden om at optage det vandopløselige fosfor. P-Extend (citratopløselige fosfor) ”bindes” ikke i jorden, men bliver plantetilgængeligt i takt med at planten udskiller rod-exodater omkring rødderne. Rod-exodater er syreforbindelser der frigiver det citratopløselige fosfor. Således er det citratopløselige fosfor plantetilgængeligt, når afgrøden har et behov. Af samme grund er det ikke en fordel at en gødning indeholder 95-100 procent vandopløseligt fosfor (som fx i DAP-gødning).

Figur: Skitse af fosfor i jordvæsken. Ved gødskning med handelsgødningsfosfor, stiger indholdet af vandopløseligt fosfor (w/s P). Denne fosforform er udsat for ”binding” i jorden, hvorfor koncentrationen falder relativt hurtigt. Efter 14 dage er koncentrationen faldet og er mange gange under det kritiske niveau for at opretholde 95% udbytte. P-Extend (den citratopløselige del af fosforgødningen - DCP-P) begynder at virke efter nogle få dage, og vil efter 14 dage være den dominerende fosforkilde til fosfor i jordvæsken. Dette sikrer en høj plantetilgængelighed af den tilførte fosfor i Yara gødning.

Billede fra Yaras fosformine i Silinjärvi. Her udvindes den fosfor som bruges i de YaraMila NPK typer, som anvendes i dansk landbrug.