Den perfekte sammensætning af kvælstof

Kvælstof i mineralske gødninger kan være på enten nitrat eller ammoniumform. De to former har forskellige egenskaber, og i langt de fleste tilfælde opnås de bedste resultater, når begge former er til stede i gødningen. Det lever alle YaraMila gødninger op til, da de har omkring 65 % kvælstof på ammoniumform og 35 % på nitratform.

Nitrat er især vigtigt ved opstart og under kolde forhold, så nitrat bør være i enhver gødning, der placeres til vårsæd, samt i enhver opstartsgødning til vintersæd i det tidlige forår.

Imidlertid er det ikke nødvendigvis kvælstof i sig selv, der giver den store gevinst, men derimod den forsuring som ammonium giver. Denne forsuring frigiver mangan og fosfor, som begge er kritiske næringsstoffer i det tidlige forår.

Siden der er kommet loft over fosfortilførslen, gælder det om at vælge en gødning, der tilfører meget ammoniumkvælstof pr. kg fosfor tilført. Her udmærker YaraMila gødningerne sig med 2-4 kg ammoniumkvælstof pr. kilo fosfor, mens et produkt som DAP, der ellers ofte fremhæves for forsurende evne, kun indeholder knap 1 kg ammoniumkvælstof pr kilo fosfor. Den forsurende og manganfrigivende evne i YaraMila produkterne er også blevet eftervist i landsforsøg.

Blandt andet så man i 2020 en langt større frigivelse af mangan ved valg af en YaraMila startgødning til majs, jf. figuren nedenfor.

imagemarpk.png

Figur 1: Manganindhold i planterne efter placering af forskellige startgødninger ved såning. YaraMila MAJS NP 26-6 frigiver mest mangan. Gennemsnit af 4 landsforsøg 2020.