Bedre fordeling af næringsstoffer med YaraMila

Produkterne i YaraMila-serien er alle samgranulerede NPK-gødninger hvor alle de deklarerede næringsstoffer er i alle gødningskorn. Dette giver mange fordele frem for en mekanisk blandet NPK-gødning. Udover de åbenlyse fordele som, at der ikke kan ske afblanding, og at jævn spredning af alle næringsstoffer er mulig med en samgranuleret vare, er der også væsentlige fordele der foruden.

Når alle næringsstoffer er i alle gødningskorn har de voksende planter nemmere ved at finde næringsstofferne. Dette giver sig udslag i et merudbytte, kaldet samgranuleringseffekten, på 2-3 % i forhold til at bruge de samme mængder af næringsstoffer i en mekanisk blandet gødning. Hvordan denne effekt opnås kan nemmest illustreres med de viste tegninger. På tegningerne er det illustreret hvordan gødningskorn, der indeholder fosfor, er fordelt i marken når der er bredspredt 530 kg af en NPK-gødning med indhold (22-2-9) hhv. samgranuleret og mekanisk blandet. Ved den samgranulerede gødning vil der i gennemsnit være 18,6 gødningskorn pr. dm2, som alle indeholder fosfor (2 %). I den mekanisk blandede kommer fosfor fra DAP, som indeholder 20 % fosfor. Derfor er der kun i gennemsnit 1,3 gødningskorn pr. dm2, som indeholder fosfor i den mekanisk blandede gødning. Fosforen er derfor væsentligt bedre fordelt i jorden ved den samgranulerede gødning, hvilket gør det nemmere for planten at udnytte fosforen.