Vælg den rette YaraMila NPK til vårbyg

En forudsætning for et højt udbytte i vårbyg er tidlig såning, så afgrøden har lang tid til udvikling af sidskud og aks. I modsætning til vintersæden som har flere måneder til at sætte rod og buske sig inden strækningsvæksten går i gang, har vårbyg en begrænset periode at nå det hele på. Derfor er det så afgørende at vårbyg har adgang til let optagelige næringsstoffer fra fremspiringen af, så planterne kommer hurtigt i vækst.

Alle næringsstofferne i NPK-gødning er vigtigt for vårbygplanterne, men i sær fosfor er vigtig at få tæt på roden. Det skyldes flere ting. For det først bevæger fosfor sig meget langsomt og meget lidt i jorden, da det bindes til jordpartiklerne. Derfor skal roden vokse sig hen til fosforen før det kan tages op i planten. For det andet er fosfor et vigtigt element i planternes energistofskifte og planterne gror derfor langsommere når fosfor er i underskud. For det tredje er fosfor styrende for buskningen via hormonel påvirkning af sideskudsdannelsen. Et tilpas stort antal sideskud er essentielt for at opnå gode udbytter i vårbyg.

Bruger man YaraMila ved såning, enten ved sammenblanding med såsæden eller ved placeringsudstyr, opnår man en meget hurtig og sikker virkning af både N, P og K.

Når alle næringsstofferne er samlet i et gødningskorn nede i jorden sker der en stor biologisk aktivitet rundt om gødningskornet. Der opstår en ”hotspot” af aktivitet, som sænker pH lokalt i jorden, hvilket gør i sær fosfor, mangan og andre mikronæringsstoffer lettilgængeligt for planterne.

Deling af kvælstof til vårbyg

Når man anvender en YaraMila med et højt indhold af fosfor og kalium er det muligt at fuldgøde med disse næringsstoffer ved såning og samtidigt levne plads til en opfølgende mængde kvælstof senere i sæsonen. Hermed bliver det muligt at tilpasse den samlede kvælstofmængde bedre til behovet og eventuelt tildele den sidste mængde kvælstof varieret over marken. Når man fx bruger YaraMila STARTER kunne en gødningsplan være som vist i tabellen:

Gødningsforslag vårbyg

Mængde

pr. ha

Tidspunkt

N

P

K

S

Mg

B

Behov

130-150

16-22

40-60

16

5-10

0,1

YaraMila STARTER

450

Ved såning

80

21 

43 

12

5

0,1

YaraBela AXAN

185*

St. 30-31

N-Tester**

   

7’

   


Her er der med en gødningsmængde på 450 kg/ha givet 80 kg N, som er nok til planternes behov indtil strækningsvæksten starter (st. 30) hvor Yara N-Tester med fordel kan bruges til at bestemme restbehovet. Med de 450 kg gødning er der samtidigt tildelt 21 kg fosfor og 43 kg kalium. Disse mængder vil i de fleste tilfælde være rigeligt og tilførsel er i balance med fraførsel. Det er dog ikke nok hvis der er meget lave jordbundstal, halmen fjernes eller der avles meget høje udbytter. Her må den tilførte mængde af YaraMila STARTER øges tilsvarende.

Sammenblanding af gødning og såsæd

En del landmænd praktiserer at blande såsæd og YaraMila sammen ved såning af vårsæd med god succes. Produkterne i YaraMila-serien er alle samgranulerede NPK-gødninger, hvor alle de deklarerede næringsstoffer er i alle gødningskorn. Da alle næringsstoffer er i alle gødningskorn er næringsstofferne bedre fordelt i jorden og der er ikke områder med meget høje saltkoncentrationer, der kan være spireskadende. Når man bruger en samgranuleret NPK-gødning til sammenblanding med såsæden, opnår man en placering af de vigtige næringsstoffer helt tæt på de første rødder og man opnår en tidlig og sikker virkning af gødningen.

Afgrødeskader

I vårbyg er der lavet en del forsøg og af dem kan man se, at gødningsmængder svarende til op til 50-60 kg N kan ske uden afgrødeskade. Bruger man en mekanisk blandet NPK-gødning vil man have gødningskorn med høj koncentration af de enkelte næringsstoffer fx kalium. I langt de fleste mekanisk blandede gødninger bruges kaliumklorid som kaliumkilde. Halvdelen af et sådan gødningskorn indeholder 50 % klorid, som har et højt saltindeks og derfor vil fremspirende planter tæt på sådan et gødningskorn let blive skadet af den høje saltkoncentration. Til sammenligning vil man, hvis der bruges YaraMila 21-3-10 til sammenblanding med såsæden, kun være ca. 10 % klorid i hvert gødningskorn og svidningsrisikoen meget lille.